Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», του Υπουργείου Παιδείας – Οι τοποθετήσεις του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κ. Πιερρακάκη και των Υφυπουργών ΠΑΙΘΑ κ.κ. Ζέττας Μακρή και Ιωάννας Λυτρίβη.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου, σήμερα Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Δείτε αναλυτικά πως ψήφισαν τα κόμματα επί της αρχής και επί του συνόλου του νομοσχεδίου

Σημεία της τοποθέτησης του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κ. Πιερρακάκη για το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ολομέλεια της Βουλής

Ως ξεκίνημα των μεγάλων αλλαγών και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης που επίκεινται, προσδιόρισε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»,  ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας από το βήμα της Βουλής.

Ο Υπουργός μίλησε για ορμή και μεταρρυθμιστική ταχύτητα αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές και για κινήσεις που πρέπει να γίνουν γρήγορα, όπως επίσης για την ανάγκη ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, από τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας έχει πολύ γραφειοκρατία, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι χρειάζονται Υπουργικές υπογραφές για πολύ μικρές μεταβολές του προϋπολογισμού στα Πανεπιστήμια.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

______________________________

Το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ

Σκοπός του σχεδίου νόμου αποτελεί η συνολική αναβάθμιση όσον αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με στόχο να αποτελέσει πρώτη και αξιόπιστη επιλογή για πολλές νέες και νέους. Ειδικότερα:

 • Τα ΙΕΚ αναβαθμίζονται και μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Επιδιώκεται οι ΣΑΕΚ να αποκτήσουν έναν εξαιρετικά διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.
 • Επιπλέον, στις ΣΑΕΚ, από τον Φεβρουάριο του 2024 ενσωματώνονται 130 νέοι Οδηγοί Κατάρτισης.
 • Ιδρύονται τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ) για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Σε κάθε ΚΕΕΚ θα συνυπάρχουν και θα αλληλεπιδρούν, Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ-Π.ΕΠΑ.Λ), Εργαστηριακά Κέντρα, Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης ή ΣΑΕΚ, ενώ θα παρέχεται και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Για την ίδρυση ενός Κ.Ε.Ε.Κ. θα πρέπει να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο (campus) τουλάχιστον μία δομή εκπαίδευσης, μία δομή κατάρτισης κι ένα εργαστηριακό κέντρο (ΕΚ), ενώ θα δοθεί έμφαση σε πρόσθετα κριτήρια, όπως οι χώροι διδασκαλίας, οι υλικοτεχνικές υποδομές, η προσβασιμότητα για ΑμεΑ και η εγγύτητα με μέσα μεταφοράς. Εκτιμάται ότι θα ιδρυθούν περίπου 60 ΚΕΕΚ – campuses σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων τα περισσότερα θα είναι στοχευμένα θεματικά.
 • Ιδρύονται και λειτουργούν τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) ως οργανικές μονάδες των ΚΕΕΚ. Τα ΓΕΑΣ θα συνεργάζονται με επαγγελματικούς φορείς, θα μελετούν και θα επεξεργάζονται στατιστικά δεδομένα, και θα μεριμνούν για την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών των σπουδαστών. Μέσω υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής οι μαθητές/μαθητευόμενοι/καταρτιζόμενοι θα ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά και τις επαγγελματικές προοπτικές του επαγγέλματος που επιλέγουν καθώς και για τις δυνατότητες διαπερατότητας σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δημιουργείται ψηφιακή πύλη ενημέρωσης ΓΕΑΣ μέσω της οποίας θα περιέχονται: οι ειδικότητες που προσφέρει η κάθε εκπαιδευτική δομή (ΕΣΚ/ ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ/ Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας), το θεσμικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία, συχνές ερωτήσεις, στοιχεία υπευθύνων επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών σε καταρτιζόμενους και επιχειρήσεις, ο κατάλογος επαγγελματιών-επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο (δήμου-κοινότητας-όμορων δήμων) με στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, το πεδίο αναγγελίας από τις επιχειρήσεις για αναζήτηση μαθητών/ μαθητευομένων/ καταρτιζομένων/ αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση/ Μαθητεία/ μόνιμη απασχόληση καθώς και στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση των αποφοίτων.
 • Γενικεύονται σε όλα τα ΕΠΑ.Λ οι ειδικές προβλέψεις των Πρότυπων ΕΠΑΛ. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 2025 θα αποτελούν κανόνα για όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας θεσμοί και λειτουργίες όπως η Επιτροπή Συντονισμού του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου, η πρακτική άσκηση των μαθητών, η εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών και η εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων. Τα Π.ΕΠΑ.Λ θα συνεχίσουν να υφίστανται και να λειτουργούν ως κύτταρα καινοτομίας, εντάσσοντας στην καθημερινότητά τους και εξελίσσοντας ακόμα περισσότερες πρακτικές που σταδιακά θα καθιερώνονται για όλα τα ΕΠΑ.Λ.
 • Ενισχύονται τα Εργαστηριακά Κέντρα με σύγχρονο εξοπλισμό ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ.

______________________________

Η ομιλία του Υπουργού ΠΑΙΘΑ κου Κ. Πιερρακάκη για το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στην ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η παρούσα μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι η πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν αλλά νομίζω ότι έχει μία ιδιαίτερη συμβολική αξία να ξεκινάει κανείς από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ακριβώς επειδή εκεί θέλουμε να δώσουμε ένα πρόσθετο κέντρο βάρους. Πιστεύουμε ότι εκεί υπάρχει μία πολύ σημαντική ευκαιρία για τη χώρα. Μια ευκαιρία την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και μέσα από αυτόν τον νόμο επιδιώκουμε να το πετύχουμε περαιτέρω. Το πλαίσιο, συνολικά, της μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει στην παιδεία πρέπει να ακουμπήσει τα πάντα. Ακριβώς για αυτό θέλουμε να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση μέσω του Σχεδίου Νόμου που καταθέτουμε σήμερα, ανάμεσα σε άλλα. Δεν είναι όμως μόνο το Σχέδιο Νόμου.

Ο νόμος του 2020 περιλάμβανε πολλές καινοτομίες, καινοτομίες που αυτή τη στιγμή περαιτέρω αξιοποιούμε. Και εδώ θέλω να πω και να υπογραμμίσω μία φιλοσοφική διάσταση ότι για εμάς τα νομοθετήματα είναι ζωντανά, δεν διστάζουμε να τα βελτιώνουμε διαρκώς. Εγώ θα έλεγα ότι, ο οποιοσδήποτε μηχανικός γνωρίζει ότι εάν δεν βελτιώνει διαρκώς το δημιούργημά του, το δημιούργημα αυτό παύει να μπορεί να ανταποκρίνεται μέσα στο χρόνο ακόμη και στο ίδιο, το original πρόβλημα, το αρχικό που ήθελε να λύσει.

Αυτή την κουλτούρα προσπαθούμε να τη μετουσιώνουμε, με ειλικρίνεια, σε οτιδήποτε κάνουμε.

Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιώντας αυτές τις προβλέψεις του νόμου και με δεδομένο ότι οι βελτιώσεις αντανακλώνται και στους αριθμούς. Εδώ, θα αναφέρω ενδεικτικά ότι σε ό,τι αφορά στα ΕΠΑΛ το 2018 η συμμετοχή ήταν της τάξης του 28% και τώρα είναι κάπου στο 33,5%. Είναι μία θετική μεταβολή. Η μεταβολή αυτή φαίνεται και αντανακλάται.

Αλλά προφανώς δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Διότι εάν τεθεί, ορθά, το ερώτημα από οποιονδήποτε από εσάς «ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση;» πολύ ορθώς όλοι μας θα πούμε ότι είναι της τάξης 48% με 50%. Άρα πρέπει να καλύψουμε δρόμο. Για εμάς αυτός ο νόμος έρχεται να συμβάλει στο να καλύψουμε μέρος αυτής της διαδρομής. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε και να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες, συνολικά, με όλες τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ευκαιρίες σε νέους Έλληνες πολίτες, σε νέες Ελληνίδες.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα από πολλά. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αξιοποιώντας όλες εκείνες οι οποίες έγιναν από τη δική μας μεριά την τελευταία τετραετία. Και χρειάζεται να θέσουμε τη χώρα σε κίνηση. Διάλογος και συζήτηση θα υπάρξει θεωρήστε τα δεδομένα, προβλέπεται άλλωστε και από τις θεσμικές παραμέτρους της διαβούλευσης. Αυτό όμως που θα υπάρξει ακόμη περισσότερο θα είναι ορμή, ταχύτητα, μεταρρυθμιστική φορά και διάθεση για πολύ μεγάλες αλλαγές».

______________________________

Η ομιλία της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζέττας Μακρή για το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση διανύει μία περίοδο έντονου μετασχηματισμού. Νέες προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το διαδίκτυο, η κοινωνία της γνώσης, οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, ο κοινωνικός μετασχηματισμός και η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας θέτουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται και αποκτά πιο κεντρική θέση στο μελλοντικό σχεδιασμό για το κατάλληλο μείγμα εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας είναι μεγάλες και τα συστήματα ΕΕΚ θα χρειαστεί να  αποδείξουν την ικανότητά τους να προετοιμάζουν τους πολίτες, όχι μόνο για τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα, αλλά και για τις απαιτήσεις σε επαγγέλματα, ικανότητες και δεξιότητες της μελλοντικής αγοράς εργασίας. Για τον λόγο αυτό προχωράμε, μέσω της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας που συζητούμε σήμερα, σε ριζικές μεταρρυθμίσεις για την ισχυροποίηση της ΕΕΚ.

Για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και για εμάς που υπηρετήσαμε τον συγκεκριμένο χώρο αλλά και, γενικότερα, υπηρετούμε τον τομέα της παιδείας, η τρέχουσα τετραετία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα είναι μία τετραετία “πραγματικής επανάστασης” ώστε η ΕΕΚ να αποτελέσει πραγματικό και απόλυτο καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας.

Εάν ανατρέξουμε στην πρόσφατη οικονομική ιστορία, κατά τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, το θέμα της ανάπτυξης είχε επικεντρωθεί στην επάρκεια και διαχείριση των φυσικών πόρων μιας χώρας. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη θεωρήθηκε η συσσώρευση κεφαλαίου. Όμως, στη δεκαετία του 1960, το βάρος έπεσε στον ανθρώπινο παράγοντα, κυρίως στην εκπαίδευση και κατάρτιση, δηλαδή στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ήδη από την αρχή της δεκαετίας αυτής, διεθνούς φήμης οικονομολόγοι τόνιζαν ότι η σωστή αναπτυξιακή πολιτική δεν σημαίνει την αύξηση ή και παρουσία ενός ή περισσότερων συντελεστών παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο), αλλά την κινητοποίηση κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται σε υπολανθάνουσα (ή λανθάνουσα) κατάσταση.

Σήμερα, που έχουμε ξεπεράσει ακόμη και την εποχή «της Κοινωνίας της Γνώσης», η εξέλιξη στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι, πλέον, ραγδαία. Γνώσεις και δεξιότητες είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ για την τάχιστη και αποτελεσματική σύνδεση του ανθρώπινου κεφαλαίου με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σε αυτό το περιβάλλον του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές στην παγκόσμια αγορά απαιτούν αστραπιαίες προσαρμογές στις εθνικές αγορές και καθιστούν την ανάπτυξη καινοτομιών βασική προϋπόθεση επιβίωσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ενεργοποίηση και η βελτιστοποίηση του ενδογενούς δυναμικού μέσω της ενίσχυσης της ΕΕΚ αναδεικνύεται σε ρυθμιστικό παράγοντα.  Αποτελεί, όμως, και στοίχημα της Κυβέρνησης αφού, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, “θα δώσουμε όχι απλά διαφορετικές επαγγελματικές προοπτικές, αλλά και την αξιοπρέπεια της ενασχόλησης με ένα αντικείμενο, το οποίο για λόγους κοινωνικών στερεοτύπων στην πατρίδα μας ενδεχομένως να μην είχε τύχει της αναγνώρισης που θα έπρεπε».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πειστούν τα νέα παιδιά, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την επιτυχία στη ζωή και ότι αυτή δεν περνάει αναγκαστικά μέσα από ένα πτυχίο ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Έτσι, συμπολίτες μας που αποφασίζουν να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες από μία δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), όπως θα ονομάζονται, πλέον, τα ΙΕΚ, θα πάρουν ξανά τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η γνώση είναι  μία συνεχής διαδικασία, η οποία δεν σταματά ποτέ και την οποία το κράτος έχει υποχρέωση να μπορεί να την παρέχει, ποιοτικά και ανεξαρτήτως ηλικίας.

Αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αποτελεί: α) η ενίσχυση της συνάρθρωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ), β) η ουσιαστική δημιουργία μίας σύγχρονης  ταυτότητας των ΙΕΚ  με την μετονομασία τους σε Ανώτερες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΝΣΕΚ), γ) η εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματική συνεργασία των Εργαστηριακών Κέντρων με τις εκπαιδευτικές δομές που εξυπηρετούν, δ) η επέκταση των καινοτομιών των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. και η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των εργαστηριακών κέντρων ε) η ενδυνάμωση των περιφερειακών  Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας, στ) η αύξηση του δικτύου των ΣΑΕΚ για άτομα με αναπηρία και ζ) η ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) για άτομα με αναπηρία.

Το προτεινόμενο σχέδιο αποτελεί μία μεθοδευμένη και συντονισμένη συνέχιση των απαραίτητων δομικών μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η ελκυστικότητα και αποτελεσματικότητα της ΕΕΚ στα επίπεδα 3, 4 και 5,  μετά την  εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος ΕΕΚ & ΔΒΜ του Ν. 4763/2020, όσο και να επιταχυνθεί η βέλτιστη ανταπόκρισή της στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις δυναμικά και τάχιστα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, θα συμβάλει, δραστικά, στην ποιοτική («εσωτερική») βελτίωση των «εισροών», διαδικασιών και αποτελεσμάτων της ΕΕΚ καθώς αποβλέπει:

 • στην διασύνδεση της Ε.Ε.Κ. με την πολιτική για την απασχόληση
 • στην θεσμική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ε.Ε.Κ. με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινωνικούς εταίρους. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων κρίνεται καίρια. Θα επικεντρώνεται, κυρίως, στην επαγρύπνηση για την καλλιέργεια νέων και σύγχρονων δεξιοτήτων, καθώς και για την ανίχνευση αναγκών και για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, με στόχο την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας.
 • στον σχεδιασμό πολιτικών εξωστρέφειας της Ε.Ε.Κ. και ενίσχυσης της εικόνας της σε ευρωπαϊκό και εθνικό περιβάλλον
 • στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας
 • στις διαδικασίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των πολιτικών ένταξης των αποφοίτων της Ε.Ε.Κ. (μαθητών/μαθητευομένων/καταρτιζομένων) στην αγορά εργασίας
 • στην αδήριτη ανάγκη σχεδιασμού της ΕΕΚ για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διότι συχνά η επιλογή της ΕΕΚ είναι γι’ αυτούς η μοναδική επιλογή,

Παράλληλα, θα εφαρμόσουμε την καινοτόμο πρωτοβουλία για την λειτουργία Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) σε κάθε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.). Ενώ, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η ηλεκτρονική πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Βεβαίως, συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στο κεκτημένο των μεταρρυθμίσεων της πρώτης τετραετίας της διακυβέρνησης της ΝΔ, οι οποίες περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ίδρυση 25 πρότυπων ΕΠΑΛ, την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού, την παροχή 96 ειδικοτήτων μεγάλης ζήτησης στα 125 αναβαθμισμένα ΔΙΕΚ που σηματοδοτούν την ουσιαστική διασύνδεση της ΕΕΚ  με την αγορά εργασίας, την ίδρυση 3 Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (επιπέδου 3) με έμφαση στην Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία, την καθιέρωση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης όλων των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ., την παροχή στεγαστικού επιδόματος, την εξασφάλιση της διαπερατότητας του Εκπαιδευτικού συστήματος, την δημιουργία  Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέου πλαισίου του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αναμφισβήτητα, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα είναι στην κορυφή της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής ημερήσιας διάταξης για τον 21ο αιώνα.

Φιλοδοξία μας είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει και στη χώρα μας. Στην προσπάθειά μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα εδώ, είναι η απαραίτητη μεταρρυθμιστική τομή που θα ανοίξει τον δρόμο για νέα δεδομένα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην αποτελεσματική διασύνδεσή της με την τοπική και εθνική αγορά εργασίας.

______________________________

Η ομιλία της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ιωάννας Λυτρίβη για το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φορείς και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στον διάλογο καταθέτοντας προτάσεις για βελτιώσεις, τροποποιήσεις, κ.α.

Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί πρωτίστως στο κρίσιμο στάδιο της κατάρτισης των Κανονισμών Λειτουργίας, άρα στο στάδιο της υλοποίησης. Και σας καλώ και από αυτό το βήμα να συνεργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αυτές τις ημέρες, αντιπαρατέθηκαν στη Βουλή δυο διαφορετικές αντιλήψεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα μας.

Σπεύδω να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρομαι στις απόλυτα θεμιτές, αναμενόμενες και κατανοητές στο πλαίσιο τους δημοκρατικού διαλόγου ιδεολογικές αντιπαραθέσεις ή τις διαφοροποιημένες επιλογές σε επίπεδο πολιτικών προγραμμάτων.

Η αντιπαράθεση είχε περισσότερο να κάνει με το πώς κατανοεί κανείς την ιστορική εμπειρία και τα μαθήματα που οφείλουμε να παίρνουμε από πολιτικές που δεν πέτυχαν, μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα δεκαετιών που ακυρώθηκαν στην πράξη και άλλα που έθεσαν στέρεες βάσεις, όπως ο ν. 4763/20, επί των οποίων χτίζουμε.  

Στην περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι σαφές ότι εδώ και σχεδόν μισό αιώνα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από ένα τέλμα συνεχούς κοινωνικής απαξίωσης της γνώσης και της μάθησης που συνδέεται με την παραγωγή και την εργασία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όλες οι στατιστικές και οι διαθέσιμοι δείκτες μαρτυρούν τη συνεχή υποβάθμιση των επαγγελματικών σπουδών ως συνειδητής επιλογής ζωής για τις νεότερες γενιές, την ίδια στιγμή που η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται να επενδύει τις ελπίδες της για ανάπτυξη στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού πρότυπου.

Πρόκειται για ένα κομβικό παράδοξο: από τη μια, επιδιώκουμε την ανάπτυξη μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, επικαλούμενοι τις ανοιχτές κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας, ενώ από την άλλη απαξιώνουμε και θέτουμε το στίγμα της αποτυχίας στους νέους ανθρώπους που σχεδιάζουν την επαγγελματική τους ζωή μέσα στην παραγωγή διεκδικώντας τη θέση τους στον κόσμο της εργασίας.

Ο νέος νόμος για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί σημείο συνειδητής και αποφασιστικής θραύσης με τη διαχρονική ρητορική της απαξίωσης των επαγγελματικών σπουδών στην χώρα μας.

Για πάνω από έναν αιώνα οι δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην χώρα μας λειτουργούσαν ασύνδετα μεταξύ τους, εγκλωβισμένες και μετέωρες σε διαφορετικά επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ας το πούμε καθαρά: για δεκαετίες δεν ανοίγαμε δρόμους και δεν κτίζαμε γέφυρες, αλλά ορθώναμε τείχη και φτιάχναμε αδιέξοδα.

Με το παρόν, ολοκληρώνεται μια συστηματική προσπάθεια διασύνδεσης και συστηματικής οργάνωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το επίπεδο της αποφοίτησης του γυμνασίου μέχρι το κατώφλι του πανεπιστημίου.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δεν θα αλλάξουμε ακόμη μια φορά ταμπέλες.

Μέχρι το τέλος της τετραετίας, εξήντα εξοπλισμένα και ανασχεδιασμένα πολυδύναμα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια αποτελώντας τις ισχυρότερες σε πόρους και μεγαλύτερες σε πληθυσμό σπουδαστών δομές του εκπαιδευτικού συστήματος, αμέσως μετά τα πανεπιστήμια.

Τα νέα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έρχονται εξοπλισμένα με έναν μεγάλο αριθμό καινοτομιών που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να αδράξουν ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από συγκεκριμένους στρατηγικούς σχεδιασμούς: νέα συμπληρωματικά πρότυπα διοίκησης, σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, λειτουργικές μορφές συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, καινοτόμοι τρόποι διασύνδεσης με τις αγορές εργασίας, αποτελούν μόνο κάποια από τα νέα εργαλεία που θα τεθούν άμεσα στη διάθεσή τους.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ξεκομμένη από τις τοπικές κοινωνίες, τις ιδιαίτερες παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιφέρειας, τα ειδικά χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας κάθε περιοχής.

Για δεκαετίες η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εγκαθιστούσε, εγκαθιστούσε και οργάνωνε τις δομές της αγνοώντας τις παραγωγικές πραγματικότητες, αλλά, κυρίως, τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε περιφέρειας.

Και σε αυτή την περίπτωση, το βάρος των κοινωνικών στερεοτύπων και η λογική των χαμηλών προσδοκιών αντιμετώπιζε τα επαγγελματικά λύκεια και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης ως απλό υποβαθμισμένο τοπικό παράρτημα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Με το παρόν, μέσα από την ίδρυση των νέων ΚΕΕΚ, αποδίδουμε επιτέλους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τον κοινωνικό ρόλο που της αναλογεί: αυτόν του αναπτυξιακού μοχλού και του φορέα διάχυσης καινοτομίας στη περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από νέες δομές διακυβέρνησης οργανώνουμε τη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, δημιουργώντας ανοιχτές εστίες διάχυσης της γνώσης και της καινοτομίας.

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι σπουδαστές των Κέντρων Επαγγελματικής κατάρτισης μετατρέπονται σε τοπικούς εκπροσώπους της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των δομών κατάρτισης, μέσα από την διαρκή επαφή τους με τις τοπικές κοινότητες και της επιχειρήσεις. Συμφιλιώνουμε τη γνώση με την παραγωγή και ενδυναμώνουμε τις τοπικές αγορές εργασίας στοχεύοντας όχι μόνο στο να ανταποκρινόμαστε στις τοπικές ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά στο να τις διαμορφώνουμε, προωθώντας νέες παραγωγικές μεθόδους και αναδεικνύοντας νέες επαγγελματικές δεξιότητες.

Οι ενδυναμωμένοι σε προσωπικό και εύρος αρμοδιοτήτων τομείς Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας κάθε Κέντρου θέτουν στόχους που υπερβαίνουν την απλή αντιστοίχιση με τις αγορές εργασίας. Δεν μας αρκεί πλέον να προσαρμοζόμαστε στις τοπικές ανάγκες, συνθήκες και δυνατότητες: στοχεύουμε στη θετική αλλαγή και στην αναβάθμισή τους.

Τα νέα πρότυπα πρακτικής άσκησης μαθητών και σπουδαστών, τα προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, αλλά και τα νέα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, εντάσσονται σε αυτή την διάσταση. Κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε πραγματικά να μιλάμε όχι μόνο για εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και για ένα πραγματικό δίκτυο παραγωγικής ανάπτυξης και αναβάθμισης δεξιοτήτων που θα καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Τα ΚΕΕΚ δημιουργούν νέες ανάγκες και παρέχουν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής ολοκλήρωσης και αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσής και κατάρτισης.

Η συνύπαρξη πολλαπλών δομών και διαφορετικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα πλαίσια μιας λειτουργικά ενιαίας δομής, ανοίγει τον δρόμο για την διαμόρφωση συνεργειών και την αξιοποίηση πόρων σε ό,τι αφορά την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, ή την διεθνή κινητικότητα, οι οποίοι ήταν δύσκολα αξιοποιήσιμοι στα στενά όρια της κάθε μικρής μεμονωμένης εκπαιδευτικής μονάδας.

Επιπλέον, η ενίσχυση της διακυβέρνησης και διοίκησης των ΚΕΕΚ, τους επιτρέπει να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στα διδακτικά τους καθήκοντα και να επιδιώξουν την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών και διδακτικών προσεγγίσεων, χωρίς να περιορίζονται από την έλλειψη διαθέσιμων μέσων και πόρων.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν λόγο στη συνεχή επικαιροποίηση και αναμόρφωσή των οδηγών σπουδών των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το νέο πρότυπο διοίκησης και διακυβέρνησης, αλλά και η θεσμική ισχυροποίηση των νέων κέντρων, καταργεί την απομόνωσή τους και επιτρέπει την συμμετοχή τους στην διαρκή ανατροφοδότηση τους συστήματος με καινοτόμες συμβολές, παρεμβάσεις και προτεινόμενους σχεδιασμούς.

Οι συνέργειες και τα έργα διδακτικού πειραματισμού ενθαρρύνονται, προσκαλώντας και ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς μηχανικούς και τεχνικούς να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν την διδακτική διάσταση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και εκπαιδευτικής συγκρότησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή, μια εκπαιδευτική πολιτική κερδισμένων ευκαιριών που απαντά συνειδητά σε δύο σημαντικές και αλληλένδετες προκλήσεις: η πρώτη είναι η ανάδειξη των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ισχυρούς αναπτυξιακούς βραχίονες σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο και κλαδικό επίπεδο, με τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς να λειτουργούν ως προάγγελοι παραγωγικού μετασχηματισμού και εργασιακής αναδιοργάνωσης. Η δεύτερη είναι η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων με τη νεότερη γενιά εργαζομένων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να μάθουν να εντάσσουν στη λειτουργία τους τα νέα στελέχη και τους νέους τεχνικούς που προέρχονται από τα μεσαία επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, επενδύοντας σε φιλόδοξα παραγωγικά εγχειρήματα.

Και οι δύο αυτές προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν, σπάζοντας έναν φαύλο κύκλο χαμένων ευκαιριών που ήδη έχει διαρκέσει αδικαιολόγητα πολύ.

Δείτε επίσης

Παραστατίδης για νομοσχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: “Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Βάπτιση είναι” 

Η τοποθέτηση της ΟΛΤΕΕ στη Βουλή για το νομοσχέδιο «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης» 

Κυριάκος Πιερρακάκης: “Η ζωή των τριών φάσεων, μάθηση-εργασία-συνταξιοδότηση, έχει τελειώσει”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση