Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναπληρωτές-Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών για το 2020-21: 635+242 Α/θμιας-32 Β/θμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναπληρωτές-Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών για το 2020-21: 579 Α/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης – 56 Α/θμιας ΔΥΕΠ – 32 Β/θμιας – 4 + 3 + 41 + 7 + 187 Α/θμιας

Αναπληρωτές-Ανάκληση πρόσληψης

1. Ανάκληση πρόσληψης 579 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2020-2021

Αποφασίζουμε

Α. Την ανάκληση της πρόσληψης των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις κάτωθι κατά περίπτωση αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός των οριζόμενων προθεσμιών:

Β. Την καταχώριση της παραίτησης, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις κάτωθι κατά περίπτωση αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές/Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Γ. Την καταχώριση της παραίτησης, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης μειωμένου ωραρίου, οι οποίοι προσλήφθηκαν με τις κάτωθι κατά περίπτωση αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κου Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή με μεταγενέστερη απόφαση της Προϊσταμένης της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης προσλήφθηκαν με πλήρες ωράριο:

Δείτε σε μορφή pdf την Ανάκληση πρόσληψης 579 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2020-2021

__________________________

2. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 56 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Δείτε σε μορφή pdf την Ανάκληση πρόσληψης 56 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΔΥΕΠ

__________________________

3. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 32 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2020-2021.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

__________________________

4. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 4 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

__________________________

5. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 3 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του Ν.4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

__________________________

6. Ανάκληση πρόσληψης 41 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2020-2021

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

__________________________

7. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 7 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει της Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του Ν.4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

__________________________

8. Ανάκληση πρόσληψης 187 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2020-2021
Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

ΟΛΜΕ για συνάντηση με Υπουργείο Παιδείας: Αξιολόγηση-Εγκύκλιος Μακρή-Αιρετοί-Διορισμοί-Κατανομή
Σχολική Ημέρα κατά της Βίας: Kαλούνται οι σχολικές μονάδες να αφιερώσουν χρόνο, από την Τετάρτη 3 έως και την Τρίτη 9.03.2021
Νέα μέτρα covid-ΦΕΚ: Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία-Μετακινήσεις-Περιορισμοί κυκλοφορίας έως 16.03
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση