Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διόρθωση ΦΕΚ διορισμού ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διόρθωση ΦΕΚ διορισμού ΕΕΠ-ΕΒΠ: Διόρθωση σφάλματος αναφορικά με τα πατρώνυμα μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, στην Απόφαση διορισμού 1.040 μελών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 241/τ.Γ΄/9.3.2020.

Διόρθωση ΦΕΚ διορισμού ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 404 – 09.04.2020 η διόρθωση σφάλματος του ΦΕΚ 241/τ.Γ΄/9.3.2020, όσον αφορά στη λάθος αναγραφή πατρωνύμων νέων διορισθέντων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην 23418/Ε4/17.2.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 241/τ.Γ΄/9.3.2020 διορθώνεται ο πίνακας από τη σελ. 1637 έως τη σελ. 1672 στο ορθό ως εξής.

Δείτε το ΦΕΚ Γ 404 – 09.04.2020
Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

______________

Διορισμός 1040 ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διορισμός 1040 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του Ν.4589/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διορίζονται τα κάτωθι μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων

  • ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,
  • ΠΕ23-Ψυχολόγων,
  • ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών,
  • ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών,
  • ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών,
  • ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και
  • Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)κλάδου ΔΕ01,

βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) σε θέσεις μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σε περιοχές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο.

Δείτε σχετικά

Διορισμός 1040 ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τα ονόματα με τα σωστά πατρώνυμα
ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα
Εκκαθαρισμένοι Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την αφαίρεση των διοριστέων

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Αιτήσεις 6 έως 10 Απριλίου
Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας σχολείων έως 10 Μαΐου: Αποφασίσθηκε από την αρμόδια επιτροπή
Νέοι περιορισμοί κυκλοφορίας: ΦΕΚ με νέα πρόστιμα και τροποποιήσεις της διαδικασίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση