Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

e-ΕΦΚΑ-ΚΕΠΑ: Διαδικασίες αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας – Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

e-ΕΦΚΑ-ΚΕΠΑ: Διαδικασίες αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας – Οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών ΚΕΠΑ κατά την παραλαβή αιτήσεων πιστοποίησης της αναπηρίας.

Διαδικασίες αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας

Εγγραφο, υπ. αριθμ. πρωτ. 421118/16-9-2022, κοινοποίησε προς όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού & Υποστήριξης (ΠΥΣΥ), ο e-ΕΦΚΑ, με το οποίο δίδονται οδηγίες για την παραλαβή αιτήσεων πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

Υπενθυμίζουμε πως η αίτηση από τη 16η Σεπτεμβρίου 2022 και μετά κατατίθεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος “Εθνική Πύλη Αναπηρίας” και ειδικότερα μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης.

Ακολουθεί το έγγραφο

Θέμα: “Οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών ΚΕ.Π.Α. κατά την παραλαβή αιτήσεων πιστοποίησης της αναπηρίας”

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 420362/15.09.2022 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών ΚΕ.Π.Α. και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία, θα ακολουθηθούν οι κάτωθι διαδικασίες ανά περίπτωση:

• Υποβολή νέας αίτησης

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο με αρ. 85093/15.09.2022 έγγραφο των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής και συγκεκριμένα ο πολίτης υποβάλει την αίτηση αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» και ειδικότερα μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης. Επισημαίνεται ότι με το ίδιο έγγραφο ορίζεται ότι η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.Π.Α..

• Αίτηση μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπου εκκρεμεί η υποβολή εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας

Στην περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2022, μέσω ενός εκ των κάτωθι συστημάτων:

– Του ΟΠΕΚΑ (εκτός των νομών Αττικής, Πάτρας και Θεσσαλονίκης) ➢ Ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείρισης αιτήματος ΚΕ.Π.Α.»

– Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και ο πολίτης υποβάλει τους εκκρεμείς εισηγητικούς φακέλους και τα λοιπά δικαιολογητικά, αυτά παραλαμβάνονται και προβαίνετε σε καταχώρηση της αίτησης στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού για αξιολόγηση της αναπηρίας του αιτούντα. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63240dd470128e28a81fabf5 στις 16/09/22 08:50

• Αίτηση και χειρόγραφοι εισηγητικοί φάκελοι παροχών αναπηρίας

Δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πολίτες έχουν προβεί σε ενέργειες για την συλλογή των απαιτούμενων χειρόγραφων εισηγητικών φακέλων παροχών αναπηρίας από τους θεράποντες ιατρούς τους και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οι χειρόγραφες αιτήσεις και οι συνοδευτικοί σε αυτές εισηγητικοί φάκελοι παροχών αναπηρίας θα παραλαμβάνονται, εφόσον οι εισηγητικοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύνταξης μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2022.

Εν συνεχεία, οι αιτήσεις θα καταχωρούνται στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού για αξιολόγηση της αναπηρίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ 

Δείτε σχετικά

Αίτηση αξιολόγησης πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ μέσω gov.gr – Οδηγίες 

Κανονισμός λειτουργίας ΚΕΠΑ 2022: Διαδικασία αξιολόγησης | ΦΕΚ 

Οδηγίες αίτησης ΚΕΠΑ μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας 

Δείτε επίσης

ΟΠΕΚΑ-ΑμεΑ: Διαδικασία χορήγησης προνοιακών παροχών-Αιτήσεις μέσω πληροφοριακού συστήματος από 16.9.2022

Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης με covid-19: 79η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 

Εγκύκλιος: Ωράριο-υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών Α/θμιας-Β/θμιας-Μείωση ωραρίου με τα χρόνια υπηρεσίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση