Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Μητρώο Εμπειρογνωμόνων-Εκπονητών-Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Μητρώο Εμπειρογνωμόνων-Εκπονητών-Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων-ΙΕΠ.

Την 17 Σεπτεμβρίου 2021, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου, για τις Εξέτασης αιτήσεων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) στο πλαίσιο της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών”.

Σύμφωνα με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων

για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών) στο πλαίσιο της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” με κωδικό ΟΠΣ : 5070654 για την με Α.Π. : 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ- Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Μητρώου εμπειρογνωμόνων του Ι.Ε.Π., για την υποστήριξη της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” με κωδικό ΟΠΣ : 5070654.

Καταρτίστηκε Οριστικός Πίνακας

του μητρώου εμπειρογνωμόνων και η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και μοριοδότηση των βαθμολογούμενων κριτηρίων των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 3.2.2 της ως άνω Πρόσκλησης και συντάσσει τον παρακάτω Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων, με τη μοριοδότηση ανά υποψήφιο και με φθίνουσα σειρά κατάταξης όπως παρακάτω:

Μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) ημερολογιακών ημερών

από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των σχετικών ενστάσεων οι ανωτέρω πίνακες καθίστανται οριστικοί.

Επισημαίνεται:

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο info@iep.edu.gr από το Σάββατο 18.09.2021 και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη 23.09.2021 και ώρα 15:00.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΔΣ ΙΕΠ με το Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων για εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Εκπονητών)

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ: Προκήρυξη πέντε υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
eTwinning σεμινάριο για εκπαιδευτικούς φιλολόγους (ΠΕ 02)
Ενημέρωση Ν. Φασφαλή: Συνεδρίαση “διορισμένου” ΚΥΣΠΕ με κλειστό το ηλεκτρονικό σύστημα για αιτήσεις αποσπάσεων
 Εγκύκλιος-αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούνται οι εκ του νόμου διαδικασίες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση