Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη στις ΠΔΕ-ΔΠΕ-ΔΔΕ-ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη στις ΠΔΕ-ΔΠΕ-ΔΔΕ-ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2019.

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

Συγκρότηση και ορισμός μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη, στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2019, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Απόφαση

Συγκροτούμε τις επιτροπές για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2019, αποτελούμενες από

  • Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,
  • Προϊσταμένους Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής,
  • Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης,
  • Διευθυντές Εκπαίδευσης,
  • Προϊσταμένους Τμημάτων Προσωπικού,
  • Οικονομικού,
  • Διοικητικών Υποθέσεων,
  • Διοικητικού και
  • Εκπαιδευτικών Θεμάτων και

ορίζουμε τα μέλη αυτών ως εξής:

 

ΑΡΧΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΛΗ
Τμήματα Α’, Β’, Γ’, και Δ’ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Αττικής, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

των                    Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Αττικής, 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας, 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας, 1ο και 2ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας, 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄ Αθήνας, 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής.

1.        ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΠΔΕ Αττικής, Πρόεδρος

2.        ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Αττικής, μέλος

3.        ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Αττικής, μέλος.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΜΠΑΛΙΩΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας 1.        ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας, Πρόεδρος

2.        ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας, μέλος

3.        ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Γ΄ Αθήνας 1.        ΣΤΑΜΟΣ ΑΔΑΜ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Γ΄ Αθήνας, Πρόεδρος

2.        ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού

ΔΙΠΕ Γ΄ Αθήνας, μέλος

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  3. ΧΑΛΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Γ΄ Αθήνας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΑΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΑΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας 1.        ΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας, Πρόεδρος

2.        ΚΕΖΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας, μέλος

3.        ΣΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΜΑΡΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής 1.        ΞΥΘΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής, Πρόεδρος

2.        ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής, μέλος

3.        ΝΙΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής 1.        ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος

2.        ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής, μέλος

3.        ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών

Θεμάτων ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής, μέλος

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΣΕΛΤΣΙΩΤΗ ΔΙΑΛΕΝΤΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΣΕΛΤΣΙΩΤΗ ΔΙΑΛΕΝΤΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΤΕΛΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Πειραιά 1.        ΝΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Πειραιά, Πρόεδρος

2.        ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Πειραιά, μέλος

3.        ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Πειραιά, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας 1.        ΨΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας, Πρόεδρος

2.        ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας, μέλος

3.        ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΜΠΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΜΠΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Β΄ Αθήνας 1.        ΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Β΄ Αθήνας, Πρόεδρος

2.        ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων ΔΙΔΕ Β΄ Αθήνας, μέλος

3.        ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Β΄ Αθήνας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων, ορίζεται ως μέλος η ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΚΑΠΑΝΤΑΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Γ΄ Αθήνας 1.        ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Γ΄ Αθήνας, Πρόεδρος

2.        ΛΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Γ΄ Αθήνας, μέλος

3.        ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Γ΄ Αθήνας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΧΕΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΧΕΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Δ΄ Αθήνας 1.        ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Δ΄ Αθήνας, Πρόεδρος

2.        ΜΠΟΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Δ΄ Αθήνας, μέλος

3.        ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Δ΄ Αθήνας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΚΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής 1.        ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής, Πρόεδρος

2.        ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής, μέλος

3.        ΡΑΠΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Ανατολικής Αττικής, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος  η

ΒΟΛΥΡΑΚΗ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ,      Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Β’  Οικονομικού.  Η

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΒΟΛΥΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΠΑΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής 1.        ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος

2.        ΜΠΕΝΕΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής, μέλος

3.        ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΓΑΡΔΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΓΑΡΔΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Πειραιά 1.        ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Πειραιά, Πρόεδρος

2.        ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΘΕΜΙΣ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Πειραιά, μέλος

3.        ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Πειραιά, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΤΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΤΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τμήματα Α’, Β’, Γ’, και Δ’ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης             Βορείου Αιγαίου, 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των                    Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας                   και

Δευτεροβάθμιας

1.        ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, Πρόεδρος

2.        ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ ΜΑΚΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, μέλος

3.        ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου, Κ.Ε.Σ.Υ. Λέσβου, Κ.Ε.Σ.Υ. Λήμνου, Κ.Ε.Σ.Υ. Σάμου, Κ.Ε.Σ.Υ.

Χίου.

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Σάμου

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Σάμου

προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΣΥΒΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Διευθύντρια Εκπαίδευσης της ΔΙΠΕ

Λέσβου. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΚΟΥΚΕΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Λέσβου 1.        ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΣΥΒΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Λέσβου, Πρόεδρος

2.        ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Λέσβου, μέλος

3.        ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Λέσβου, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΒΑΜΒΑΔΕΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΒΑΜΒΑΔΕΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Χίου 1.        ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χίου, Πρόεδρος

2.        ΜΠΑΧΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Χίου, μέλος

3.        ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Χίου, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΑΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΑΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Λέσβου 1.        ΚΑΠΙΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Λέσβου, Πρόεδρος

2.        ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Διοικητικού ΔΙΔΕ Λέσβου, μέλος

3.        ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΝΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Λέσβου, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Α’ Διοικητικού, ορίζεται ως μέλος η ΠΑΣΠΑΛΑ   ΜΑΡΙΑ,       Προϊσταμένη   του   Τμήματος   Β’   Οικονομικού.   Η

Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Α’  Διοικητικού,  δύναται  να  παρίσταται  με

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΑΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Χίου 1.        ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Χίου, Πρόεδρος

2.        ΤΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Διοικητικού ΔΙΔΕ Χίου, μέλος

3.        ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Χίου, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Α’ Διοικητικού, ορίζεται ως μέλος η ΠΙΣΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΠΙΣΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΛΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

   
Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Θεσπρωτίας 1.        ΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ, Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Θεσπρωτίας, Πρόεδρος

2.        ΓΟΓΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Θεσπρωτίας, μέλος

3.        ΚΟΥΡΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Θεσπρωτίας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΛΑΧΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΛΑΧΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΚΙΤΣΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Πρέβεζας 1.        ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Πρέβεζας, Πρόεδρος

2.        ΑΜΟΥΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Πρέβεζας, μέλος

3.        ΠΑΛΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Πρέβεζας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΜΠΟΤΣΙΟΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ,  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Β’   Οικονομικού.   Η

Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Γ’  Προσωπικού,  δύναται  να  παρίσταται  με

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού.. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΖΑΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Θεσπρωτίας 1.        ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Θεσπρωτίας, Πρόεδρος

2.        ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Θεσπρωτίας, μέλος

3.        ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Θεσπρωτίας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΡΙΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Πρέβεζας 1.        ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΙΔΕ Πρέβεζας, Πρόεδρος

2.        ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Πρέβεζας, μέλος

3.         ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΟΜΠΟΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων ΔΙΔΕ Πρέβεζας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων,  ορίζεται ως μέλος η ΚΑΡΑΣΑΒΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

   
Τμήματα Α’, Β’, Γ’, και Δ’ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευση Ιονίων Νήσων, 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Διευθύνσεων

Πρωτοβάθμιας                   και

Δευτεροβάθμιας

1.        ΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος

2.        ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, μέλος

3.        ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, Κ.Ε.Σ.Υ. Ζακύνθου,                                      Κ.Ε.Σ.Υ.

Κέρκυρας,                    Κ.Ε.Σ.Υ.

Κεφαλληνίας,              Κ.Ε.Σ.Υ.

Λευκάδας.

προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικών Υποθέσεων. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΘΩΝΑΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Κέρκυρας 1.        ΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Κέρκυρας, Πρόεδρος,

2.        ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΡΕΣΙΣΤΡΑΤΟΣ Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Κέρκυρας, μέλος

3.        ΨΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Κέρκυρας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Κεφαλληνίας 1.        ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Διευθύντρια Εκπαίδευσης, ΔΙΠΕ  Κεφαλληνίας, Πρόεδρος

2.        ΚΟΖΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού ΔΙΠΕ Κεφαλληνίας, μέλος

3.        ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Κεφαλληνίας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΧΑΛΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΧΑΛΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Λευκάδας 1.        ΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Λευκάδας, Πρόεδρος

2.        ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Διοικητικού ΔΙΠΕ Λευκάδας, μέλος

3.        ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Λευκάδας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Α’ Διοικητικού, ορίζεται ως μέλος η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Προϊσταμένη του  Τμήματος  Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Διοικητικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Κέρκυρας 1.        ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Κέρκυρας, Πρόεδρος

2.        ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Κέρκυρας, μέλος

3.        ΜΠΕΛΕΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Κέρκυρας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΟΥΙΖΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΟΥΙΖΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΑΜΟΙΡΗΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Κεφαλληνίας 1.        ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΔΙΔΕ Κεφαλληνίας, Πρόεδρος

2.        ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Κεφαλληνίας, μέλος

3.        ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Κεφαλληνίας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Λευκάδας 1.        ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ      ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ       Διευθυντής      Εκπαίδευσης      ΔΙΔΕ Λευκάδας, Πρόεδρος

2.        ΤΖΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Λευκάδας, μέλος

3.        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Λευκάδας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΣΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΣΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’  Διοικητικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Τμήματα Α’, Β’, Γ’, και Δ’ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευση            Κεντρικής

1.        ΚΟΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

2.        ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης

Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

Μακεδονίας, 1ο, 2ο, 3ο και 4ο            ΠΕ.Κ.Ε.Σ.             των

Διευθύνσεων

Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας, 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης,           Κ.Ε.Σ.Υ. Κιλκίς, Κ.Ε.Σ.Υ. Πιερίας, Κ.Ε.Σ.Υ. Πέλλας, Κ.Ε.Σ.Υ.

Σερρών,                       Κ.Ε.Σ.Υ. Χαλκιδικής

3. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΒΥΤΑΝΙΩΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικών Υποθέσεων. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης: ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 1.     ΚΟΝΤΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος

2.     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού ΔΙΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος

3.     ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Α΄ Διοικητικού, ορίζεται ως μέλος η ΓΚΟΥΡΗ ΦΛΩΡΙΚΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΓΚΟΥΡΗ ΦΛΩΡΙΚΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 1.        ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος

2.        ΦΛΑΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ Διοικητικού ΔΙΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος

3.        ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΠΕΛΙΝΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Α΄ Διοικητικού, ορίζεται ως μέλος ο ΜΑΤΖΩΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Β’ Οικονομικού .

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΜΑΤΖΩΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Β’ Οικονομικού ..

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Ημαθίας 1.        ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης της ΔΙΠΕ Ημαθίας, Πρόεδρος

2.        ΘΑΝΑΣΙΑ ΖΩΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού της ΔΙΠΕ Ημαθίας, μέλος

3.        ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΙΠΕ Ημαθίας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με

συμβουλευτικό ρόλο.

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Κιλκίς 1.        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Κιλκίς, Πρόεδρος

2.        ΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού της ΔΙΠΕ Κιλκίς, μέλος

3.        ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Διοικητικού της ΔΙΠΕ Κιλκίς, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Α΄ Διοικητικού, ορίζεται ως μέλος μέλος ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Πέλλας 1.        ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Πέλλας, Πρόεδρος

2.        ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Πέλλας, μέλος

3.        ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΙΠΕ Πέλλας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Σερρών 1.        ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Διευθυντής  Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Σερρών, Πρόεδρος

2.        ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Σερρών, μέλος

3.        ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Σερρών, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Χαλκιδικής 1.        ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, Διευθύντρια Εκπαίδευσης, ΔΙΠΕ Χαλκιδικής, Πρόεδρος

2.        ΝΤΕΒΕΤΟΥΔΗ ΣΥΛΒΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Χαλκιδικής, μέλος

3.        ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΖΩΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Χαλκιδικής, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού.. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης: ΓΑΒΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της            ΔΙΔΕ            Δυτικής Θεσσαλονίκης 1.        ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος

2.        ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, μέλος

3.        ΕΛΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΝΕΦΤΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΝΕΦΤΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Ημαθίας 1.        ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Διευθύντρια Εκπαίδευσης, ΔΙΔΕ Ημαθίας, Πρόεδρος

2.        ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Ημαθίας, μέλος

3.        ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Ημαθίας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται

ως  μέλος  ο  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Β’

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΤΣΙΡΙΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Κιλκίς 1.        ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Κιλκίς, Πρόεδρος

2.        ΓΟΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Κιλκίς, μέλος

3.        ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Κιλκίς, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΓΚΟΥΤΖΙΜΙΣΗ ΒΕΡΓΩ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Πέλλας 1.        ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Πέλλας, Πρόεδρος

2.        ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Πέλλας, μέλος

3.        ΓΕΡΕΜΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Πέλλας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΡΑΤΩ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Σερρών 1.        ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Σερρών, Πρόεδρος

2.        ΚΟΥΤΣΟΥ ΜΕΡΣΙΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Σερρών, μέλος

3.        ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Σερρών, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΝΤΕΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΝΤΕΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να

παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ

Μακεδονίας – Θράκης: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Χαλκιδικής 1.        ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΔΕ Χαλκιδικής, Πρόεδρος

2.        ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Χαλκιδικής, μέλος

3.        ΤΣΙΚΛΟΥ ΖΩΗ, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Χαλκιδικής, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΒΑΓΙΩΝΑ ΑΝΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΒΑΓΙΩΝΑ ΑΝΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τμήματα Α’, Β’, Γ’, και Δ’ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευση                 Νοτίου Αιγαίου, 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των                    Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου, Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου, Κ.Ε.Σ.Υ. Ρόδου, Κ.Ε.Σ.Υ.

Καλύμνου, Κ.Ε.Σ.Υ. Κω. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Δωδεκανήσου

1.        ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, Πρόεδρος

2.        ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΕΡΑ, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, μέλος

3.        ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (για την ΠΔΕ), ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (για τη ΔΙΠΕ Δωδεκανήσου)

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου 1.        ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου, Πρόεδρος

2.        ΒΑΡΑΜΕΝΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου, μέλος

3.        ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Δωδεκανήσου, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος ο ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος ο ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄

της ΔΙΔΕ Κυκλάδων

1.     ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ      ΧΡΗΣΤΟΣ     Διευθυντής      Εκπαίδευσης,      ΔΙΔΕ

Κυκλάδων, Πρόεδρος

Επιτροπές αξιολόγησης υποψηφίων για Μετάταξη

  2.        ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Κυκλάδων, μέλος

3.        ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΔΕ Κυκλάδων, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ορίζεται ως μέλος η ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΜΑΪΝΑ ΜΑΡΙΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Κυκλάδων 1.     ΡΕΠΠΑ ΑΝΝΑ, Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Κυκλάδων, Πρόεδρος

2.     ΜΠΑΖΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Κυκλάδων, μέλος

3.     ΓΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΙΠΕ Κυκλάδων, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ορίζεται ως μέλος η ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΡΑΪΣΗ ΑΝΝΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Τμήματα Α’, Β’, Γ’, και Δ’ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας                   και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

Πελοποννήσου, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, Κ.Ε.Σ.Υ. Αργολίδας,                  Κ.Ε.Σ.Υ.

Αρκαδίας,                    Κ.Ε.Σ.Υ.

Κορινθίας,                   Κ.Ε.Σ.Υ.

Λακωνίας,                    Κ.Ε.Σ.Υ. Μεσσηνίας.

1.        ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΠΔΕ Πελοποννήσου, Πρόεδρος

2.        ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης ΠΔΕ Πελοποννήσου, μέλος

3.        ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, ΠΔΕ Πελοποννήσου, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικών Υποθέσεων. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων, ορίζεται ως μέλος η ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικών Υποθέσεων. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικών Υποθέσεων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής    του    Συλλόγου    Υπαλλήλων    Περιφερειακών  Υπηρεσιών

Υπουργείου   Εθνικής   Παιδείας   και   Θρησκευμάτων:   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΠΕ Λακωνίας 1.        ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΔΙΠΕ Λακωνίας, Πρόεδρος

2.        ΠΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΠΕ Λακωνίας, μέλος

3.        ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΤΑΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Αργολίδας 1.        ΓΑΛΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΔΙΔΕ Αργολίδας, Πρόεδρος

2.        ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Αργολίδας, μέλος

3.        ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Αργολίδας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΓΙΓΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Λακωνίας 1.        ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΔΙΔΕ Λακωνίας, Πρόεδρος

2.        ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Λακωνίας, μέλος

3.        ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΤΡΑΓΑ ΜΑΡΘΑ ΓΙΟΧΑΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΤΡΑΓΑ ΜΑΡΘΑ ΓΙΟΧΑΝΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

 

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ της ΔΙΔΕ Κορινθίας 1.        ΦΕΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΔΙΔΕ Κορινθίας, Πρόεδρος

2.        ΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Κορινθίας, μέλος

3.        ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού ΔΙΔΕ Κορινθίας, μέλος

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, ορίζεται ως μέλος η ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Στη σύνθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ορίζεται ως μέλος η ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οικονομικού. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο.

Παρατηρητής του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: ΒΕΓΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Στο τριμελές όργανο δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να παρίσταται και συμμετέχει ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.

Έργο του τριμελούς οργάνου είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για κάθε προκηρρυσόμενη θέση στις οικείες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής της και ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του Α’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2019.

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

   Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Αιτήσεις 21.5 έως και 29.5.2020
Αιτήσεις Απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020 – Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Η Απόφαση με τα ονόματα
Αδειες εκπαιδευτικών-ομάδες αυξημένου κινδύνου: Νέο ενημερωτικό έγγραφο από το ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση