Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ με το νόμο της αξιολόγησης 4823/2021 η απόφαση του Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ με το νόμο της αξιολόγησης 4823/2021 η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων-Προς ανάκληση αποφάσεις μονιμοποίησης Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ξεκαθάρισε και επίσημα το ΥΠΑΙΘ, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, τις προθέσεις του αναφορικά με διαδικασία μονιμοποίησης των νεοδιόριστων δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καταθέτοντας Τροπολογία προς ψήφιση στη Βουλή, στην οποία μιλά για μη υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4823/2021, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)* και τις παρ. 7 του άρθρου 66** και 3 του άρθρου 78 του ν. 4823/2021***.

Μονιμοποίηση με τον νόμο της αξιολόγησης-Εγκαιρη ενημέρωση από τους αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ από 7 Οκτωβρίου 2022

Μ άλλα λόγια και όπως έγκαιρα είχαν ενημερώσει για τις προθέσεις του Υπουργείου, από τις 7 Οκτωβρίου 2022, οι αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της αξιολόγησης του νόμου 4823/2021 με αναδρομική ισχύ και για τους νεοδιόριστους δόκιμους εκπαιδευτικούς ΕΕΠ-ΕΒΠ, αναφορικά με τη μονιμοποίησή τους.

Ανάκληση αποφάσεων Δ/νσεων Εκπ/σης

Αυτό σημαίνει πως θα οδεύσουν προς ανάκληση οι αποφάσεις αρκετών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν προβεί σε αποφάσεις μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (διορισθέντων τον Μάρτιο 2020) και εκπαιδευτικών (διορισθέντων τον Αύγουστο του 2020).

Η Τροπολογία

Σύμφωνα με την Τροπολογία που κατατέθηκε εχθές Τετάρτη 23.11 στη Βουλή, οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, μπορούν να είναι υποψήφιοι στην αναμενόμενη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων και ας μην έχει υλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και μονιμοποίησης τους, σύμφωνα με τον ν. 4823/2021, μετά τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία.

Δείτε την Τροπολογία ΕΔΩ

Ακολουθούν οι διατάξεις νόμων που επικαλείται το ΥΠΑΙΘ

*Η παρ. 7 του άρθρου 62 του νόμου 4589/2019

7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).

**Η παρ. 7 του άρθρου 66 του νόμου 4823/2021

7. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογούνται, όπως και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη.

***Η παρ. 3 του άρθρου 78 του νόμου 4823/2021

3. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη.

Επίσης

Η Παράγραφος 4, του άρθρου 77 του νόμου 4823/2021

Το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος.

Το άρθρο 67 του νόμου 4823/2021

1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία:

Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.

Δείτε σχετικά

Τροπολογία για προσοντολόγιο-επιλογές Διευθυντών-νεοδιόριστους-Πανεπιστημιακά Τμήματα 

Τροπολογία για δόκιμους εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ/ΕΒΠ: Μπορούν να είναι υποψήφιοι Διευθυντές-Αξιολόγηση και μονιμοποίηση μετά 

Δείτε επίσης

Πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικών μονάδων ΙΕΠ: ΦΕΚ-Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή 

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Διαδικασία-Αιτήσεις-Πρόγραμμα | Απόφαση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση