Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Νηπιαγωγεία για Πρακτική Ασκηση φοιτητών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Νηπιαγωγεία για Πρακτική Ασκηση: Καθορισμός Νηπιαγωγείων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Νηπιαγωγεία για Πρακτική Ασκηση φοιτητών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ. αριθμ. Φ27/103889/Δ1 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, με την οποία καθορίζονται τα Νηπιαγωγεία για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Εγγραφο του Πανεπιστημίου

Ο Υπουργός αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. 1657/21-05-2019 έγγραφο του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

αποφάσισε

Την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 σε όλα τα νηπιαγωγεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Χωρίς δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού

Από την παραπάνω Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 Ημερομηνίες επισκέψεων

Για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις των φοιτητών στο σχολείο, ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος ή ο υπεύθυνος Καθηγητής, οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον Διευθυντή του κατά περίπτωση σχολείου.

Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους:

  • Tην φοιτητική τους ταυτότητα και
  • Να συνοδεύονται από τον υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος θα καταθέτει στον Διευθυντή κάθε σχολείου έγγραφο του Τμήματος, στο οποίο θα αναγράφονται τα ονόματα των φοιτητών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Δείτε ακόμη:

Επιχορήγηση Internet για πρωτοετείς φοιτητές και για το 2019-20 | ΦΕΚ

Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: Συγκροτήθηκε εννεαμελές Συμβούλιο από τον Υπουργό Παιδείας

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας για το έργο «Promoting inclusive education..»

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση