“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδικά Χωριά SOS: Ζητούν Παιδαγωγό για τη Θεσσαλονίκη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδικά Χωριά SOS: προκηρύσσουν μία θέση εργασίας Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης για το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Παιδικά Χωριά SOS: Ζητούν Παιδαγωγό για το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν μία (1) θέση εργασίας Παιδαγωγού (ΚΩΔ.ΚΦ1) πλήρους απασχόλησης για το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Γενική περιγραφή θέσης-Σκοπός

Ο Παιδαγωγός αποτελεί πρόσωπο αναφοράς και πατρικό πρότυπο, ο οποίος μαζί με τη Μητέρα SOS είναι συνυπεύθυνος στα καθήκοντα της ανατροφής των παιδιών. Δημιουργεί συναισθηματική σύνδεση με τα παιδιά και έχει ζωτικό χώρο και παρουσία στο σπίτι που μεγαλώνουν, συμμετέχοντας ενεργά στη καθημερινότητα τους. Αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των συνθηκών που θα συνδράμουν θετικά στην ψυχική, πνευματική και κοινωνική ισορροπία και ανάπτυξη του παιδιού.

Προϋποθέσεις:

• Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών σπουδών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας). Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης επιθυμητός
• Απαραίτητη 2ετής προϋπηρεσία σε δομές εξειδικευμένης φροντίδας παιδιών και εφήβων
• Ικανότητα κρίσης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
• Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
• Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Αποστολή Βιογραφικών

Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 14/8/2019 στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr με αναγραφή τον κωδικό της θέσης (ΚΩΔ. ΚΦ1) στον τίτλο του email. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Πληροφορίες

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο soscv@sos-villages.gr ή να καλέσετε στο 210 3238048 (10:00-17:00).

Δείτε ακόμη:

Θέσεις Οδηγών και Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων για ΣΜΕΑΕ Νομού Αττικής

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: Προσωρινοί Πίνακες για πρόσληψη Εκπαιδευτικού προσωπικού

Επαγγελματίες Επίτροποι ασυνόδευτων ανηλίκων: Κριτήρια επιλογής | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση