Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΟΣΥΠ-Εντεταμένοι διδάσκοντες: Να καταργηθεί η διάταξη που αποκλείει υπάλληλους του δημοσίου τομέα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΟΣΥΠ-Εντεταμένοι διδάσκοντες: Να καταργηθεί η διάταξη που αποκλείει υπάλληλους του δημόσιου τομέα από την δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικό έργο – Επιστολή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

ΠΟΣΥΠ-Εντεταμένοι διδάσκοντες

Στον αποκλεισμό των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα από την δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικό έργο ως εντεταλμένοι διδάσκοντες, αναφέρεται επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ), προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Η ΠΟΣΥΠ ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο άμεσης αναθεώρησης της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), στην κατεύθυνση απαλοιφής της περίπτωσης ε΄, σύμφωνα με την οποία  υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα, είναι  εξαιρούμενα πρόσωπα της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου σε εντεταλμένους διδάσκοντες στα ΑΕΙ.

Ακολουθεί η επιστολή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Υ.Π.)

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776,email: posyp@minedu.gov.gr

Μαρούσι     27-02-2024

Αρ. Πρωτ.:  14

Προς:    Υπουργό ΥΠΑΙΘΑ – κ. Κ. Πιερρακάκη

Γ. Γραμματέα Ανωτάτηςκ. Ο. Ζώρα

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Βουλής

Μέλη μας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

 κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ,

κ. Βουλευτές,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας, μετά την κατάθεση στην Βουλή του ν/σ «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»  για να ζητήσει την κατάργηση μίας άδικης και καταχρηστικής διάταξης νόμου,  η οποία θα πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα με το κατατεθέν ν/σ για την τριτοβάθμια  εκπαίδευση και συγκεκριμένα ζητάμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο άμεσης αναθεώρησης της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), στην κατεύθυνση απαλοιφής της περίπτωσης ε΄, σύμφωνα με την οποία  υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα, είναι  εξαιρούμενα πρόσωπα της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου σε εντεταλμένους διδάσκοντες στα ΑΕΙ.

Όπως είναι φυσικό η νομοθέτηση του  κωλύματος ανάληψης διδακτικού έργου από υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι διαθέτουν κατά τα λοιπά τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, διδακτική εμπειρία, ερευνητικό και επιστημονικό έργο) με τους μη εξαιρούμενους υποψηφίους του ιδιωτικού τομέα για την πλήρωση των ίδιων θέσεων, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς και λογικώς από τον νομοθέτη διότι δεν υπάρχουν ούτε αποχρώντες λόγοι  δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογούν την διαφορετική και καταχρηστική αυτή μεταχείριση μίας  συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων.

Άλλωστε η διάταξη αυτή αντιστρατεύεται θεμελιώδεις αρχές, όπως την ισότητα, την ισονομία και την δικαιοσύνη στην προοπτική  πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί προσθέτως ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τα προσόντα εκλογής μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (άρ. 143, ν. 4957/2022), απαιτείται ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει, αναλόγως της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης  θέσης, από τρία (3) έως έξι (6) έτη εμπειρίας αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εύλογα συνάγεται, ότι ο αποκλεισμός των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα από την δυνατότητα να αναλάβουν διδακτικό έργο ως εντεταλμένοι διδάσκοντες εξαλείφει συγχρόνως την προοπτική να θεμελιώσουν και τις προϋποθέσεις για ενδεχόμενη μετέπειτα εκλογή τους σε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, κατά μείζονα λόγο αν η διαδικασία του άρθρου 173 τείνει να καταστεί η αποκλειστική  οδός ανάθεσης διδακτικού έργου για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου.

Για όλα τα ανωτέρω, σας καλούμε με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο  να αναθεωρήσετε και να απαλείψετε την περ.ε΄, της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν.4957/2022

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝ.  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε επίσης

Εντεταλμένοι διδάσκοντες: Ανοιχτή επιστολή για την παροχή Διδακτικού Εργου από Δημοσίους Υπαλλήλους 

Εξετάσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024-Αιτήσεις από 01 έως 11.03 

Απόφοιτοι Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Διάταξη για Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση