Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση Ψυχολόγου για τις Δομές του Ιδρύματος για το παιδί “Η Παμμακάριστος”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση Ψυχολόγου για τις Δομές του Ιδρύματος για το παιδί “Η Παμμακάριστος” – ΝΠΙΔ – Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης – Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος.

Θέση Ψυχολόγου

Nέα Μάκρη, 24 Σεπτεμβρίου2020

Αρ. Πρωτ.: 2930

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄),
 2. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης θέσης ψυχολόγου,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1 (μία) θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, πλήρους απασχόλησης, για τις δομές του Ιδρύματος, στη Νέα Μάκρη

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή αντίστοιχο, αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο εξωτερικού
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Υστέρηση
 • Εκπαίδευση στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων
 • Εκπαίδευση σε κάποια/ες μέθοδο/μεθόδους ψυχοθεραπείας
 • Γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
Επιθυμητά  προσόντα:
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να υποβάλλουν, είτε στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη ), είτε στο κεντρικό e-mail του Ιδρύματος info@pammakaristos.eu  τα ακόλουθα:

 • Αίτηση
 • Τίτλους σπουδών & εκπαιδεύσεων
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος, καθημερινά, μεταξύ 10.00 -14.00:

Tel.: 22940 – 91206/96013

Fax: 22940 – 91407

E- mail: info@pammakaristos.eu

Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Ρούσσος

Δείτε επίσης

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ-28.09: Παραμονή νεοδιορισθέντων 2 έτη στην οργανική-Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων Γ Φάσης και covid19
Σχετικά με προσλήψεις αναπληρωτών: Πρώτα η Γ Φάση μετά οι προσλήψεις covid-19
Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ-25.09: Νέες πιστώσεις-Προσλήψεις ΚΛ & Ψυχολόγων-Προσλήψεις COVID 19-Ειδ. Αδειες-Εκλογές
Ζαχαράκη για Γ Φάση προσλήψεων: Μέχρι 10-12 Οκτωβρίου θα έχει γίνει-Θα καλυφθούν όλα τα κενά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση