Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης: Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης: Συνολικά χορηγούνται δύο υποτροφίες. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) καλεί τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για Υποτροφίες Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Δικαιούχοι/ες

Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες των ΠΜΣ και του (Δ)ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας μέχρι και το 4ο εξάμηνο φοίτησης και υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας μέχρι και το 5ο έτος φοίτησης, ή τα αντίστοιχα εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Αριθμός και ποσό υποτροφιών
  • Μία (1) υποτροφία 3.000 € στον/στην δικαιούχο μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια και
  • Μία (1) υποτροφία 3.000 € στον/στην δικαιούχο υποψήφιο/α διδάκτορα.
Προϋποθέσεις για υποβολή υποψηφιότητας

Για την χορήγηση υποτροφίας οι υποψήφιοι/ες απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να μην κατέχουν κατά την έναρξη της υποτροφίας έμμισθη θέση με σχέση εργασίας ή έργου στο Δημόσιο,

β. Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία κατά το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας του ΕΛΚΕ,

γ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μετεγγραφής ή αλλαγής των παραπάνω δηλωθέντων στοιχείων, να ενημερώσουν τον ΕΛΚΕ ώστε η υποτροφία να διακοπεί.

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να καταθέτουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από το ιδρυματικό τους e-mail και με θέμα «Υποτροφίες αριστείας ΕΛΚΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgrad@phl.uoc.gr μέχρι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.

Δικαιολογητικά

Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται)

β. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας (εκδίδονται από το Τμήμα Φιλολογίας)

γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

δ. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα λοιπά προσόντα. Ειδικά για την εργασιακή εμπειρία μεταπτυχιακών: (ενδεικτικά) αντίγραφο σύμβασης για απασχόληση επ’ αμοιβή σε ερευνητικό πρόγραμμα ή για ανάθεση αμειβόμενου επικουρικού διδακτικού έργου. Για την εργασιακή εμπειρία υποψηφίων διδακτόρων: (ενδεικτικά) αντίγραφο σύμβασης για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα ή βεβαίωση Προέδρου του Τμήματος για ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου με έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στα παραπάνω χρειάζεται να αναγράφεται η διάρκεια απασχόλησης / εργασιακής εμπειρίας (μήνες/ώρες). Στις επιστημονικές δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται και εργασίες/άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση (βεβαίωση του εκδότη/επιμελητή). Οι υποτροφίες/τα βραβεία αφορούν σε ακαδημαϊκές επιδόσεις.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία ο υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Υποψηφιοτήτων με Αρ. Πρωτ. 35279/31.08.2021 και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, ότι δεν κατέχει κατά την έναρξη της υποτροφίας έμμισθη θέση με σχέση εργασίας ή έργου στο Δημόσιο, ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία κατά το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας του ΕΛΚΕ και ότι σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μετεγγραφής ή αλλαγής των παραπάνω δηλωθέντων στοιχείων, να ενημερώσει τον ΕΛΚΕ ώστε η υποτροφία να διακοπεί.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γιώργος Μοτάκης, 28310 77266,

Χρυσούλα Κελαϊδή 28310 77301.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη και χρήσιμα έγγραφα.

Δείτε επίσης
ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Χορήγηση δύο μεταπτυχιακών υποτροφιών για σπουδές στη Γαλλία
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση