Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απόφοιτοι Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Διάταξη για Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απόφοιτοι Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Διάταξη για Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων στο νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια.

Απόφοιτοι Επιπέδου 5

Ρύθμιση για τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης, επικαιροποίησης γνώσεων και αναβάθμισης δεξιοτήτων αποφοίτων του Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνικών δεξιοτήτων, από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα Επιστημονικά Ινστιτούτα των θεσμικών κοινωνικών εταίρων, περιλαμβάνεται στο άρθρο 167 στο νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», το οποίο έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Η διάταξη αφορά στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα Επιστημονικά Ινστιτούτα των θεσμικών κοινωνικών εταίρων, καθώς και στους αποφοίτους του Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στους οποίους θα απευθύνονται τα προγράμματα επιμόρφωσης, επικαιροποίησης γνώσεων και αναβάθμισης δεξιοτήτων που θα υλοποιούν οι ανωτέρω φορείς και κρίθηκε αναγκαία για τη θέσπιση του πλαισίου υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, επικαιροποίησης γνώσεων και αναβάθμισης δεξιοτήτων από τους αναφερόμενους φορείς.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 167

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων απόφοιτων Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 24Α ν. 4763/2020

Στο άρθρο 24Α του ν. 4763/2020 (Α΄254), περί διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:

«2Α. Προγράμματα επιμόρφωσης, επικαιροποίησης γνώσεων και αναβάθμισης δεξιοτήτων, που απευθύνονται σε καταρτιζόμενους – μαθητευομένους που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄193) που χορηγείται μετά από πιστοποίηση, με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνικών δεξιοτήτων και χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου, μπορούν να υλοποιούνται και από: α) την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», β) το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και γ) τα Επιστημονικά Ινστιτούτα των θεσμικών κοινωνικών εταίρων.».

Δείτε επίσης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια για συζήτηση και ψήφιση 

Διατάξεις: Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ 

Η νέα σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Κάλυψη εκτός έδρας και οδοιπορικών των Συμβούλων Εκπ/σης και Εποπτών Ποιότητας της Εκπ/σης | Διατάξεις 

Διάταξη για συμβάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Διατάξεις για Συμβούλους Σταδιοδρομίας και εκπαιδευτές ενηλίκων στο ν/σ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Οι διατάξεις για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Δείτε επίσης

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία: Παράθεση στοιχείων από το ΥΠΑΙΘΑ στη Βουλή 

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ στις 28.02.2024: “Τα ΚΕΡΔΗ τους ή οι ΖΩΕΣ μας” 

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση