Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις-ανακλήσεις αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ νεοδιόριστων Δευτεροβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις-ανακλήσεις αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-21.

Αποσπάσεις-ανακλήσεις αποσπάσεων ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ νεοδιόριστων
Τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α.Τροποποιούμε τις υπ ́αριθμ. πρωτ. 93856/Ε2/16-7-2020 και 117488/Ε2/8-9-2020Υ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω 7 εκπαιδευτικών, ως ακολούθως.

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω 26 εκπαιδευτικούς Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2020-2021, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως.

Δείτε την Απόφαση Τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021

____________________________

Αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων, ανάκληση ΥΑ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ για το έτος 2020-2021.

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ.117505/Ε2/08-09-2020 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά την ανάκληση της απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ως εκ τούτου αποσπάται η εκπαιδευτικός, ως εξής.

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ.93868/Ε2/16-07-2020ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των 2 παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Αποσπούμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Δ. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω 8 νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πουεμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (Α ́177)

Δείτε την Απόφαση Αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων, ανάκληση ΥΑ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ για το έτος 2020-2021.

____________________________

Ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α. Ανακαλούμε τις υπ ́αριθμ. πρωτ. 93856/Ε2/16-7-2020 και117488/Ε2/8-9-2020Υ. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω 13 εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως.

B. Ανακαλούμε την υπ ́αριθμ. πρωτ. 93856/Ε2/16-7-2020Υ. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού Δ.Ε., λόγω λάθους, ως ακολούθως.

Δείτε την Απόφαση Ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021

Δείτε επίσης

Απόφαση τηλεκπαίδευσης σε περίπτωση παρεμπόδισης του εκπαιδευτικού έργου
Ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογής αιρετών Υπηρ. Συμβουλίων 2020: Αναμένεται ΦΕΚ με τη διαδικασία
 Κεραμέως και Fake News: Παράθεση στοιχείων για σχολεία και κορονοϊό-27ρια Τμήματα-Κενά-Σχολικά βιβλία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση