Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ-Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Εξέταση αιτήσεων-Επικύρωση Πινάκων αποσπασμένων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ-Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Εξέταση αιτήσεων – Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα – Επικύρωση Πινάκων αποσπασμένων.

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ-Αποσπάσεις 2020

Των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, η συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ), για τις Αποσπάσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2020.

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη -σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) στο άρθρο 14, παρ. 13 και ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) στο άρθρο τριακοστό τρίτο- είχε τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης :
Θέμα 1ο:

Επικύρωση πινάκων λειτουργικών κενών στα ΚΕΣΥ και τις περιοχές μετάθεσης αναλυτικά κατά κλάδο.

Θέμα 2ο:

Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ του σχολικού έτους 2020 και κατάταξη σε

Α΄ «αμφισβητούμενες αιτήσεις απόσπασης»

Β΄ «κατά προτεραιότητα αποσπάσεις»

Θέμα 3ο:

«Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης μελών του Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. του σχολικού έτους 2020 –Επικύρωση πινάκων αποσπασμένων»

Αναλυτικά

Συνολικά υπεβλήθησαν 55 εμπρόθεσμες και 2 εκπρόσθεσμες αιτήσεις απόσπασης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21, εκ των οποίων 10 αφορούν στον κλάδο ΕΒΠ και 47 τους λοιπούς κλάδους ΕΕΠ.

Η μια από τις 2 εκπρόθεσμες αιτήσεις μέλους ΕΕΠ – Ψυχολόγων (ΠΕ23) δεν έγινε δεκτή, καθότι ουδεμία παράθεση αιτιολόγησης υπήρξε.

Συνολικά μόνον μια αίτηση απόσπασης μέλους ΕΕΠ – Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) απορρίφθηκε και μόνον ένα μέλος ΕΕΠ – Ψυχολόγων (ΠΕ23) αποσπάται στη 2η επιλογή προτίμησης του.

Κατά προτεραιότητα αποσπάσεις συνολικά:
Πολύτεκνοι:

Από τις δυο (2) αιτήσεις το Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψει την μια (1), μέλους ΕΕΠ – Ψυχολόγων (ΠΕ23), λόγω έλλειψης δικαιολογητικού που αφορά σε πιστοποιητικό ΑΣΠΕ.

Σύζυγοι ένστολων (που υπηρετούν σε άλλο νομό από το σύζυγό τους):

Δεκτές από το ΚΥΣΕΕΠ και οι τρεις (3) αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Σύζυγοι ένστολων (που υπηρετούν στον ίδιο νομό με το σύζυγό τους):

Απορρίφθηκε η μια (1) αίτηση μέλους ΕΕΠ – Λογοθεραπευτών (ΠΕ21), που είχε υποβληθεί.

Ειδικές κατηγορίες του άρθρου 8 του Π.Δ.56/2001) (ιδίου, τέκνων, συζύγων):

Δεκτές από το ΚΥΣΕΕΠ και οι τρεις (3) αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας

Απορρίφθηκαν από το ΚΥΣΕΕΠ και οι επτά (7) αιτήσεις που είχαν υποβληθεί.

 Δείτε επίσης

Οριστικές τοποθετήσεις σε σχολεία νεοδιοριζόμενων-μετατιθέμενων-μετατασσόμενων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ | Οδηγός
Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ Στερεάς για οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων-Πλατφόρμα για μόρια προϋπηρεσιών
Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας 16.06.2020: Εξέταση προϋπηρεσιών-αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών
Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις οριστικές τοποθετήσεις | Εγγραφο

Δείτε ακόμη

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 16.06.2020: Oριστικές τοποθετήσεις-προϋπηρεσίες-άδειες άσκησης έργου
Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης-12.06.2020: Ενημέρωση αιρετών
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΠΔΕ Αττικής για την οριστική τοποθέτηση των μόνιμων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Από ΠΔΕ ΑΜΘ-Εγγραφο ΠΔΕ Πελοποννήσου
Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: Γιατί δε “χωράει” στο εκπαιδευτικό μας σύστημα;
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση