Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διακρίσεις στο διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τύπο των σχολείων: Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διακρίσεις στο διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τύπο των σχολείων: Ερώτηση στη Βουλή από την κα Σοφία Ασημακοπούλου, Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. 

Ερώτηση με θέμα “Διακρίσεις στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τύπο των σχολείων”, κατέθεσε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου η κα Σοφία Ασημακοπούλου Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Η Βουλευτής αναφέρεται στο ωράριο των εκπαιδευτικών

υπηρετούντων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.),  όπου οι ώρες λειτουργίας των εκπαιδευτικών ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας υλοποιείται εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και οι ώρες λειτουργίας τους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών,

ενώ για τα σχολεία που δεν είναι Πρότυπα ή Πειραματικά,

ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους, ως στελεχών εκπαίδευσης.

Η κα Ασημακοπούλου ρωτά την Υπουργό ΠΑΙΘ

1. Για ποιον λόγο υπάρχει διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης.

2. Πως σκοπεύει να παρέμβεΙ, ώστε να αρθούν οι ανωτέρω διακρίσεις;

______________

Δείτε την Ερώτηση
ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 08-11-2021

Της: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Διακρίσεις στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τύπο των σχολείων»

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 141076/Ε3, της 4ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών για το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), ισχύει η υπ’ αρ. 78054/Δ6/22-6-2020 (ΦΕΚ 2494 Β ́/23-6-2020) Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 23, του άρθρου 19, του Ν. 4692/2020.

Η εν λόγω απόφαση ορίζει ότι:

«Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας υλοποιείται εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και οι ώρες λειτουργίας τους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτούς…»

Όμως, για τα σχολεία που δεν είναι Πρότυπα ή Πειραματικά, ισχύει

η παράγραφος 2, του άρθρου 89, του νόμου 4823/2021, που ορίζει ότι:

«Ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους, ως στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερ. εε’ της περ. ε’, της παρ. 3, του άρθρου 33».

Επίσης, σύμφωνα την εγκύκλιο

141076/Ε3, της 4ης Νοεμβρίου 2021, ισχύει, επίσης ότι:

«Για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου υψηλών απαιτήσεων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, όπως πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, δειγματικές διδασκαλίες, προγράμματα καθοδήγησης (mentoring), δράσεις ενδοεπιμόρφωσης, δράσεις διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στις σχολικές μονάδες που ανήκουν ομάδα όμορων σχολείων, πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, παραγωγή διδακτικού υλικού, διαρκής διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρακτικών, δομών κ.λπ., μπορούν να διατίθενται έως δύο ώρες εβδομαδιαίως από το διδακτικό ωράριο των διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Για ποιον λόγο υπάρχει η ανωτέρω διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης;

2. Πως σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε να αρθούν οι ανωτέρω διακρίσεις;

Δείτε σχετικά

Ωράριο εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/βάθμιας-Υπερωριακή διδασκαλία | Ανακοινοποίηση
Ρυθμίσεις λειτουργίας Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων | ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο: Καταγγελίες για παράτυπες μεθόδους-Ερώτηση στη Βουλή
Κεραμέως: Καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων
Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23: Ιδρύσεις-Καταργήσεις-Προαγωγές-Συγχωνεύσεις | Εγκύκλιος

Πριν φύγετε

Κατανομή Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών-Εγγραφο για δημιουργία ομάδων γενικών σχολείων
Μήνυση εκπαιδευτικού για βιασμό, κατά του Προϊσταμένου της στη Λάρισα-Ενημερώθηκε το ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση