Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για προσλήψεις Α Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ: Περισσότερες από πέρυσι-Διαδικασία δήλωσης κενών-Μη αποδοχή θέσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για προσλήψεις Α Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ: Περισσότερες από πέρυσι-Διαδικασία δήλωσης κενών-Μη αποδοχή θέσης-Των τ. αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Ενημέρωση για προσλήψεις Α Φάσης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Των τ. αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Ως τέως αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους συναδέλφους/ισσες που προσλήφθηκαν κατά την Α φάση και να τους ευχηθούμε καλή αρχή!

Θα είμαστε πάντα δίπλα σας ακόμα κι αν ο ρόλος μας δεν είναι θεσμικός πια.

 ______________

Η Ενημέρωση
Α. Προσλήψεις Α Φάσης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι προσλήψεις της Α Φάσης φέτος είναι κατά 598 περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύνολο 4.460 προσλήψεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από 3.862 προσλήψεις για την Α Φάση πέρυσι.

Αναλυτικά

α) 1.168 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από 865 πέρυσι

β) 1.857 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) από 1874 πέρυσι

γ) 606 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) από 513 πέρυσι

δ) 829 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ από 610 πέρυσι

Σύνολο 4.460 από 3.862 πέρυσι.

Δείτε
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα

δεν καλύφθηκαν κενά, όχι γιατί δε δόθηκαν οι θέσεις αλλά γιατί δε βρέθηκαν υποψήφιοι που να έχουν δηλώσει τις συγκεκριμένες περιοχές.

 ______________

Β. Δήλωση κενών μέσω ΟΠΣΥΔ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη αρχίσει να καταχωρούν τα κενά των σχολείων στον ΟΠΣΥΔ για να είναι έτοιμα μέχρι τη Δευτέρα 30.08.2021 που καλείστε να δηλώσετε ψηφιακά τις προτιμήσεις σας.

Δείτε τον σύντομο οδηγό για τη Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή

Είναι υποχρεωτικό να δηλώσετε όλα τα κενά, σύμφωνα με τη ρυθμιστική υπουργική απόφαση 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344), άρθρο 5, παρ. γ: “Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη”. 

Ακόμα κι αν δεν δηλώσετε ενδιαφέρον για τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης που έχετε προσληφθεί τότε θα τοποθετηθείτε στις εναπομείνασες μονάδες  αυτόματα από το σύστημα.

Οι Διευθύνσεις θα καταχωρίσουν μόνο τα προς κάλυψη κενά, δηλ. αν έχουν προσληφθεί 10 ΕΒΠ σε μία Διεύθυνση θα δώσουν μόνο 10 κενά, ακόμα κι αν υπάρχουν περισσότερα γιατί είναι δεσμευτικό από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΣΥΔ.

Δείτε
Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας ΕΔΩ
Αναπληρωτές-προσλήψεις: 10 απλά βήματα για τη διαδικασία που ακολουθεί την πρόσληψη

Το παραπάνω προβλέπεται και από τη ρυθμιστική υπουργική απόφαση 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344), άρθρο 5, παρ. β:

 Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των κενών αφενός σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έναντι των Τ.Ε. και αφετέρου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ειδικά για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε α) εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Β.Π. λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), β) σχολικούς νοσηλευτές δύναται να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Οι σχετικές εισηγήσεις του ανωτέρω εδαφίου δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης.

 ______________

Γ. Δήλωση κενών μέσω ΠΔΕ για τα ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ

Οι 13  ΠΔΕ έχουν ήδη ξεκινήσει να ανακοινώνουν τη διαδικασία για όσους έχουν προσληφθεί στα ΣΔΕΥ προκειμένου να δηλώσουν  οι προσληφθέντες τα κενά σε ομάδες σχολείων. Φαίνεται ότι σε αντίθεση με το σύστημα του ΟΠΣΥΔ δεν είναι δεσμευτικό για τις ΠΔΕ να καταχωρίσουν μόνο τα προς κάλυψη κενά.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΠΔΕ μπορεί να επιλέξουν αν θα δώσουν όλα τα κενά ή μόνο όσα αντιστοιχούν στον αριθμό των προσληφθέντων.

Δείτε
ΠΔΕ Αττικής-Λειτουργικά κενά ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ Κοιν. Λειτουργών (ΠΕ30) και Ψυχολόγων (ΠΕ23): Αιτήσεις από 27 έως 30.08
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας-Δήλωση προτίμησης από αναπληρωτές ΠΕ23-ΠΕ30 των ΣΔΕΥ

 ______________

Δ. Μη αποδοχή της θέσης

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή παραίτησης αποκλείεστε, σε οποιοδήποτε κλάδο συμμετέχετε, από τις προσλήψεις  αυτής της χρονιάς και της επόμενης ακόμα κι αν η δεύτερη χρονιά είναι ο πρώτος χρόνος εφαρμογής των νέων πινάκων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄):

  1. Στο άρθρο 63 του ν.4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.».

Τέλος,

δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους πίνακες του ΕΕΠ ΕΒΠ και αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε ανακοινοποίηση αυτών.

Δείτε επίσης

Φάκελος αναπληρωτή εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει-Δικαιολογητικά πρόσληψης-Μισθολογικά
Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ | ΦΕΚ
Αναπληρωτές-anaplirotes.gov.gr: Σε λειτουργία η εφαρμογή για υπογραφή της ψηφιακής σύμβασης
Πληρωμή αναπληρωτών 2021-22: Ο Οδηγός με όλες τις λεπτομέρειες-Υποδείγματα συμβάσεων-απουσιολογίων
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών | Κατάλογος

Πριν φύγετε

Αναπληρωτές-προϋπηρεσία: Τέλος στην προσκόμιση δικαιολογητικών
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ
Ολες οι περσινές προσλήψεις αναπληρωτών για το 2020-21
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση