“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ για διενέργεια Αποσπάσεων | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ για διενέργεια Αποσπάσεων | Εγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προς τις ΠΔΕ.

Λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ | Εγγραφο

Λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για τη διενέργεια των αποσπάσεων των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2019-2020

Εγγραφο απέστειλε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), το Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με το οποίο ζητά να αποσταλούν έως 20 Αυγούστου 2019 οι λειτουργικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΣΥ αναλυτικά ανά κλάδο.

Αυτό πρέπει να γίνει ώστε να διενεργηθούν οι Αποσπάσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019-20.

Δείτε την Εγκύκλιο

Δείτε επίσης

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ για τις Μεταθέσεις – Στατιστικά με ποσοστά

Συνεδρίασε σήμερα το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) με δύο θέματα:

Το πρώτο αφορούσε στις Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019 και το δεύτερο διόρθωση προϋπηρεσίας μέλους ΕΕΠ.

Θέμα1ο: “Εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης μελών του Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.”

Α. Κατάταξη σε ειδικές κατηγορίες

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

  • Θετικά για την ένταξη έξι (6) μελών Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας τέκνου σύμφωνα με την περ. α΄,άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001.
  • Θετικά για την ένταξη τριών (3) μελών Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης επειδή θεωρούνται πολύτεκνοι σύμφωνα με την περ. β,  άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001.
  • Θετικά για την ένταξη πέντε (5) μελων Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας ή αναπηρίας ιδίου σύμφωνα με την περ. γ,  άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001
  • Θετικά για την ένταξη ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας συζύγουσύμφωνα με την περ. γ,  άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001
Β. Αμφισβητούμενες

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

  • Tην απόρριψη  των αιτήσεων δύο (2) μελών Ε.Ε.Π. λόγω μη εμπρόθεσμης οριστικοποίησης από τους ενδιαφερόμενους.
  • Τη μη ένταξη ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία και την ακύρωση της αίτησης.
  • Τη μη ένταξη δύο (2) μελών Ε.Ε.Π. στη διαδικασία μετάθεσης, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία και την ακύρωση της αίτησής τους.
  • Τη μη ένταξη ενός (1) μέλους του Ε.Ε.Π σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας ιδίου.
Γ. Επικύρωση των πινάκων οργανικών κενών για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ αναλυτικά κατά κλάδο

Ο πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ του σχ. έτους 2018-2019, διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 92686/Ε4/07-06-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και διαβιβάστηκε εκ νέου λόγω ανακοινοποιήσεων από τις ΠΔΕ, με το με αρ. πρωτ. 111659/Ε4/9-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, μετά την επανέναρξη της διαδικασίας μεταθέσεων ύστερα από τις εθνικές εκλογές.

Η συνέχεια εδώ

Δείτε ακόμη:

Αποσπάσεις Δευτεροβάθμιας 2019 | Ονόματα

Αποσπάσεις Πρωτοβάθμιας 2019 | Ονόματα

Ζαχαράκη στο ONLine: Τέλος χρονιάς οι διορισμοί

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση