Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024: Τι περιλαμβάνει για το Υπ. Παιδείας-Διορισμοί-Προσλήψεις-Αποχωρήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024: Τι περιλαμβάνει για το Υπουργείο Παιδείας-Διορισμοί και Προσλήψεις για το 2024 – Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2022-2024-Διαγράμματα.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024

Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2024 και για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ο τακτικός προϋπολογισμός για το 2024 ανέρχεται στα 5.452.630.000 €, ο προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στα 1.095.000.000 € και το Γενικό Σύνολο ανέρχεται στα 6.547.630.000 €.

Σύμφωνα με την Εισηγητική  Εκθεση, στον κρατικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, η άρση του «παγώματος» των τριετιών στους μισθωτούς, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η εκ νέου αύξηση των συντάξεων, αλλά και επενδυτικοί πόροι ύψους 12,17 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (8,55 δισ. ευρώ) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (3,62 δισ. ευρώ), που αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομία εντός του 2024. Επιπλέον, ενισχύεται ο τομέας της υγείας με αύξηση της επιχορήγησης των νοσοκομείων κατά περίπου 20%, ενώ αύξηση των δαπανών υπάρχει και στον τομέα της παιδείας

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σε σχέση με την ενίσχυση των εισοδημάτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• την αύξηση των μισθών και των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων από τον Ιανουάριο του 2024,

• την άρση του «παγώματος» των τριετιών στους μισθωτούς,

• την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά,

• την αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,

• τη νέα αύξηση των συντάξεων με βάση τον μέσο όρο της αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού καθώς και

• την κατάργηση της μείωσης των συντάξεων κατά 30% όσων συνταξιούχων εργάζονται και την αντικατάστασή της με εισφορά 10% επί των αμοιβών από την εργασία,

Για το ΥΠΑΙΘΑ ισχύουν τα παρακάτω

Διορισμοί/προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2022 – 2023 και προγραμματισμός προσλήψεων 2024

Οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικού προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς και κανόνες, προκειμένου να ελέγχεται η προκαλούμενη δαπάνη. Ειδικότερα, από το 2019 εφαρμόζεται ο κανόνας προσλήψεων – αποχωρήσεων 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται συνολικά, σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση και όχι ανά κλάδο ή φορέα, έτσι ώστε να καλύπτονται κάθε χρόνο οι πραγματικές ανάγκες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσλήψεις τακτικού προσωπικού με αντίστοιχη μείωση έκτακτου προσωπικού ίδιας κατηγορίας) δύναται να πραγματοποιούνται διορισμοί/προσλήψεις και εκτός του κανόνα.

Οι προσλήψεις πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού διενεργούνται βάσει του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης (άρθρο 51 του ν.4622/2019, Α’ 133). Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το ΓΛΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις κάθε έτους καθορίζονται με βάση τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με τον κανόνα 1:1). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Στο Διάγραμμα 3.2. απεικονίζονται τα υψηλότερα ποσοστά επί του συνόλου των διορισμών/προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023.

Ετος 2022

Το έτος 2022 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, ανήλθαν συνολικά σε 18.080 (συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές). Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν 9.527 διορισμοί μόνιμου προσωπικού (ποσοστό 53% επί του συνόλου). Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιήθηκαν 2.929 διορισμοί (ποσοστό 16%), εκ των οποίων οι 1.634 αφορούν σε προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών και οι 1.206 σε εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές. Τέλος, 2.284 διορισμοί (13% επί του συνόλου) υλοποιήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ετος 2023

Το έτος 2023 οι υλοποιηθέντες μέχρι 30.09.2023 διορισμοί ανέρχονται σε 7.803. Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά το 2022, πραγματοποιήθηκαν 3.772 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκαν 1.335 εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων, ενώ αναμένεται μέχρι τη λήξη του τρέχοντος έτους να γίνουν 1.700 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών. Επίσης, 1.150 διορισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκ των οποίων οι 910 αφορούν σε εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων και 743 διορισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν αυτών, οι αυξημένες ανάγκες στον τομέα της υγείας καλύφθηκαν με 3.500 νέες προσλήψεις και ανανεώσεις συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων στον οποίο απασχολούνται.

Ετος 2024

Το έτος 2024 οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις αναμένεται να ανέλθουν περίπου στις 20.000, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024 (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών σε παραγωγικές σχολές ένστολων) καθώς και προσλήψεις (εντός του κανόνα 1:1) που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Από το σύνολο των εγκεκριμένων προσλήψεων τακτικού προσωπικού το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνεται σε δύο κρίσιμους τομείς του κράτους, της υγείας και της κλιματικής κρίσης, με τις εγκρίσεις προσλήψεων να φτάνουν τις 6.500 στο Υπουργείο Υγείας και 990 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αντίστοιχα. Για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της προβλεπόμενης δαπάνης από τους νέους διορισμούς και προσλήψεις για το έτος 2024, έχουν ενσωματωθεί πιστώσεις ύψους 155 εκατ. ευρώ στις «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2022 – 2024

Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζονται αυξημένες την τελευταία τριετία. Το 2022, βάσει απολογιστικών στοιχείων, αποχώρησαν συνολικά 14.571 τακτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων το 39% από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 24% από το Υπουργείο Υγείας και το 21% συνολικά από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία αποχωρήσεων έτους 2023 και λαμβανομένων υπόψη των εκτιμήσεων της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) αναμένεται ότι οι αποχωρήσεις υπαλλήλων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, θα διαμορφωθούν στις 13.287 για το 2023 και στις 7.842 για το 2024. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών (83%) για καθένα από τα έτη 2023 και 2024 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν τα τέσσερα προαναφερθέντα Υπουργεία (Διάγραμμα 3.3.).

Δείτε επίσης

Μιχαηλίδου-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Τι είπε για τη μονιμότητα και τη συναίνεση του γονέα 

Αλλαγές στα σχολεία: Ο σχεδιασμός του Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκη 

Η κατανομή 17.008 προσλήψεων στο Δημόσιο: Εγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 

Οι 8.240 προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ έως 14.11.2023 ανά κλάδο, δομή και Φάση πρόσληψης 

Προτάσεις από ΟΟΣΑ για σύστημα διορισμών-αξιολόγησης εκπ/κών και για όλες τις βαθμίδες εκπ/σης ζήτησε το Υπ. Παιδείας 

Μόνιμη λύση στην έλλειψη Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα σχολεία ζητείται με Ερώτηση στη Βουλή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση