Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το δωρεάν μεταπτυχιακό στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2021 είναι η 25η Αυγούστου 2021.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται έμφαση στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Τα οικονομικά αντιμετωπίζονται ως κοινωνική επιστήμη μέσα από μαθήματα που την αναδεικνύουν ως τέτοια και μέσα από την έμφαση στις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών και ποσοτικών τεχνικών.

Διάρκεια

Η διάρκεια σπουδών είναι διετής.

Οι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μεταξύ 3-9 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες, και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics.

Χωρίς δίδακτρα

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ επανίδρυσης 2915/τ. Β’/19.7.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών 4620/τ. Β’/18.10.2018).

Στο ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη δε χρεώνονται δίδακτρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών από πόρους του Προγράμματος.

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους/τις υποψήφιους/ες και απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2021 είναι η 25η Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας mphilecon@econ.uoa.gr :

– Φόρμα αίτησης (Βρείτε την εδώ).

– Βιογραφικό σημείωμα.

– Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρ. 34, του ν. 4485/2017 και της παρ. 5, του άρθρου 101, του ν. 4547/2018.

– Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον α’ κύκλο σπουδών (προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους όταν καταθέτουν την αίτηση τους και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι η επιτυχής περάτωση των σπουδών τους πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ.

– Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Τμημάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται ή αποστέλλονται από τους υποψήφιους στη γραμματεία του Προγράμματος (ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη, Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, Αθήνα 10559). Εναλλακτικά, αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]».

– Δίπλωμα Αγγλικών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν δίπλωμα αλλά πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η ΕΑΑ εξετάζει τη γνώση τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

– Υπόμνημα έως 2.000 λέξεις στο οποίο να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο και δη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

– Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο φάκελό τους κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τους.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Μεταπτυχιακό χωρίς τέλη φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Χορήγηση δύο μεταπτυχιακών υποτροφιών για σπουδές στη Γαλλία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση