Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Εγγραφο προς ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Εγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων

Επιστολή με θέμα τη διευκρίνηση και τη διευθέτηση των κωδικών ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Εργάνη απέστειλε η ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο ΥΠΑΙΘ.

Η επιστολή απευθύνεται στη Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Μ. Δόκου και στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ – Προϊσταμένη κα Ν. Φυτουράκη.

Ζητά δε,
 • Την μέριμνα από τους αρμοδίους, ώστε να υφίσταται ενιαία αντιμετώπιση στην καταχώριση κωδικών – ειδικοτήτων,
 • Την ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να έχουν όλα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ την ανάλογη εξυπηρέτηση και να μην κινδυνεύουν ως προς τη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους σε διεκδικήσεις εργασιών και σε άλλους τομείς και φορείς.
 • Τη μεσολάβησή στις Διευθύνσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ενσήμων σε παρελθοντικές λανθασμένες καταχωρήσεις.
Δείτε το έγγραφο
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Αθήνα, 09/07/2020

Αρ. Πρωτ.: 32

Προς:

 • Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου
 • Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη)
Θέμα: «Επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με στόχο τη διευκρίνηση και τη διευθέτηση των κωδικών ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Εργάνη»

Αξιότιμες κυρίες Δόκου & Φυτουράκη,

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για τα ευρήματα της Ομοσπονδίας και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες σχετικά με τη διευθέτηση για ορθή δήλωση των κωδικών ειδικοτήτων για το ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Εργάνη από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Η φύση επαγγελμάτων ΕΕΠ-ΕΒΠ όπου το επίπεδο σπουδών ή εξειδίκευσης από την κείµενη νοµοθεσία ή από το εκπαιδευτικό σύστηµαּ  είναι ευρύ π.χ. το νοσηλευτικό προσωπικό, οι κοινωνικοί λειτουργοί, κ.α., ξεκαθαρίζεται με τη σύνδεση των κωδικών ειδικότητας με τον  κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο οποίος προσδιορίζει το πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας στην εκάστοτε επιχείρηση και υπηρεσία.

Ο ΚΑΔ που εξυπηρετεί την περίπτωση των ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ και στα σχολεία και στα ΚΕΣΥ εκτιμάται πως  είναι ο 8532:

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

(https://www.e-forologia.gr/attachments/anthi_2016/dn_kad.txt).

Όπως γνωρίζετε, η Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων παρέχει ένα σύστηµα ταξινόµησης και οµαδοποίησης της πληροφόρησης που αφορά στα επαγγέλµατα.

Η παρούσα Στατιστική Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων (ΣΤΕΠ-92) αναθεωρήθηκε και αντικαθιστάθηκε από την προηγούµενη ταξινόµηση των επαγγελµάτων του έτους 1981 (ISCO-88), κι έτσι δημιουργήθηκαν οι κωδικοί ειδικοτήτων του ΕΡΓΑΝΗ.

Η αποοµαδοποίηση της ISCO-88 έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε επίπεδο της ΣΤΕΠ-92 να αντιστοιχεί µε ένα µέρος του επιπέδου της ISCO-88ּ.

Παραδόξως, ενώ υπάρχει κωδικοποίηση λογοθεραπευτών στο ISCO-88 δεν έχει διαμορφωθεί ακριβής κωδικός για αυτούς, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη ασάφεια ως προς τους κωδικούς ενσήμων.

Αυτό αναγνωρίζουμε πως δεν είναι αρμοδιότητα του ΥΠΑΙΘ, αλλά του Εργασίας, ωστόσο άξιζε να αναφερθεί για τη μεταξύ σας διοικητική ενημέρωση και μέριμνα (https://www.statistics.gr/occupation?fbclid=IwAR1s4rLmgbT8exEDTd9WuwzAUUe1wbHG9q8PQAtawat5YZZAGku2Wp-KgeE).

Σας επικοινωνούμε για το ζήτημα γιατί έχει παρατηρηθεί διευθύνσεις εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα να ακολουθούν δικές τους πολιτικές ταξινόμησης και να ορίζουν τους ΕΕΠ-ΕΒΠ, ανεξαρτήτως ειδικότητας με κωδικούς ειδικοτήτων εκπαιδευτικών (246010: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης, 245010: Αναπληρωτές Καθηγητές, κ.α.).

Παρά την αναγνώριση προϋπηρεσίας μέσα στους φορείς της εκπαίδευσης και τη μη ύπαρξη κολλήματος σε επιδότηση ΟΑΕΔ και συνταξιοδότηση, το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που δεν τους αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία σε φορείς άλλων Υπουργείων (π.χ. ΤΟΜΥ, Υπουργείου Υγείας) λόγω λανθασμένων κωδικών ειδικότητας.

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μέχρι σήμερα εξισορροπούν την κατάσταση, όμως η εποχή της ψηφιοποίησης είναι εδώ και η συνέχιση της λανθασμένης καταχώρησης σε συνδυασμό με διασταύρωση της προϋπηρεσίας μέσω του ΕΡΓΑΝΗ χωρίς βεβαιώσεις μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα για τα μέλη μας στο μέλλον.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κωδικούς ειδικοτήτων
Οι κωδικοί ειδικότητας που εντοπίσαμε και αντιστοιχούν στην πλειονότητα των ορθών αντιστοιχίσεων των κλάδων μας είναι οι εξής https://www.e-forologia.gr/attachments/anthi_2016/dn_eid.txt :
 1. Λογοθεραπευτές – λογοπεδικοί:
 • 246010: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης (αποτελεί πλειοψηφία λόγω μη ύπαρξης κωδικού),
 • –    331000: Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης (δεύτερη επικρατέστερη επιλογή),
 • 236000: Άλλοι επιστήμονες υγείας, εκτός νοσηλευτικής, μ.α.κ. (πολλοί συνάδελφοι λογοθεραπευτές έκαναν αναφορά και για τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού)
 1. Φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές:
 • 322600: Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 1. Κοινωνικοί λειτουργοί:
 • 346000: Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών
 • –    272600: Κοινωνικοί λειτουργοί, πτυχιούχοι ΑΕΙ – (τείνει να επικρατεί ως αντιστοίχιση και σε ΠΕ και σε ΤΕ)
 1. Ψυχολόγοι:
 • 272500: Ψυχολόγοι
 1. Νοσηλευτές:
 • 323000: Νοσοκόμοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών –(πλειονότητα αντιστοίχισης)
 • – 237000: Νοσηλευτές και μαίες, πτυχιούχοι ΑΕΙ
 1. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:
 • 331000: Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όπως μεριμνήσετε, ώστε να υφίσταται ενιαία αντιμετώπιση στην καταχώρηση κωδικών – ειδικοτήτων, και ενημερώσετε τις διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να έχουν όλοι οι συνάδελφοι σε όλες τις διευθύνσεις την ανάλογη εξυπηρέτηση και να μην κινδυνεύουν ως προς τη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους σε διεκδικήσεις εργασιών και σε άλλους τομείς και φορείς!

Επιπλέον ζητάμε τη μεσολάβησή σας στις διευθύνσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές ενσήμων σε παρελθοντικές λανθασμένες καταχωρήσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                     Η Γ. Γραμματέας

Γεωργία Μπουλμέτη                   Δέσποινα Χατζηδρόσου

Δείτε σχετικά

Κωδικός ειδικότητας ΙΚΑ: Διόρθωση λαθών στους κωδικούς κλάδων ΕΕΠ-εκπαιδευτικών

Δείτε επίσης

Επιτροπή σχολικής βίας: Η Χαρά Κεφαλίδου ζητά να ενταχθούν Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδοψυχίατροι
Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Στερεάς Ελλάδας | Ονόματα και σχολεία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση