Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για Παιδαγωγική Επάρκεια: Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για Παιδαγωγική Επάρκεια: Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – “Να δοθεί μία επιπλέον μεταβατική περίοδος για τους συναδέλφους ΠΕ που έχουν προϋπηρεσία  στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές, ώστε να μην ανατραπούν τα μέχρι σήμερα εργασιακά και οικογενειακά τους δεδομένα”.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά από το ΥΠΑΙΘ:
  1. Να διευθετηθεί το θέμα της Παιδαγωγικής Επάρκειας στην Προκήρυξη, που πρόκειται να εκδοθεί για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.
  2. Να δοθεί μία επιπλέον μεταβατική περίοδος για τους συναδέλφους ΠΕ που έχουν προϋπηρεσία  στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές, ώστε να μην ανατραπούν τα μέχρι σήμερα εργασιακά και οικογενειακά τους δεδομένα.
  3. Να δοθεί η δέουσα προσοχή στο ζήτημα, ώστε να μην αδικηθεί κανένας συνάδελφος με προϋπηρεσία.
Ακολουθεί η επιστολή

Αθήνα, 08/04/2022

Αρ. πρωτ.:09

 Θέμα: “Επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την παιδαγωγική επάρκεια”

Αξιότιμες  κα. Υφυπουργέ,

Αξιότιμοι κ. Γενικέ Γραμματέα και διευθυντά ΕΑΕ,

η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ, παρακολουθεί και μεριμνά για όλα τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Η παρούσα επιστολή αφορά την παιδαγωγική επάρκεια ως κριτήριο πρόταξης των ΕΕΠ-ΕΒΠ στον κύριο πίνακα των διορισμών- προσλήψεων αναπληρωτών.

Το θέμα έχει τεθεί και συζητηθεί πολλάκις από πλευράς Ομοσπονδίας. Αναφορικά με τους μόνιμους η απάντησή από το ΥΠΑΙΘ είναι ότι οι νεοδιόριστοι ΕΕΠ σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύουν τη θέση τους και ότι το Υπουργείο θα διευθετήσει το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας, όπως προβλέπεται στην περίπτωση δ , της παραγράφου 1, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019.

Σύμφωνα με το  άρθρο 54 του νόμου 4589/2019, στο οποίο αναφέρεται ότι: « πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4, είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης». Λόγω μεταβατικής διάταξης, άρθρο 66, παρ. δ  στον ίδιο νόμο, δεν εφαρμόστηκε για τους αξιολογικούς πίνακες που ίσχυσαν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κατά το έτος 2018, υπήρχαν προτάσεις  από το υπουργείο, για το σχεδιασμό  παιδαγωγικών προγραμμάτων για την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας, οι οποίες είχαν συζητηθεί και με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ωστόσο δεν προχώρησε η υλοποίησή τους. Από το 2019 έως το 2022, πέρα από το ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, (με κλήρωση), τετραετή πτυχία Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακούς σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, δεν υπήρξαν πολλές επιλογές απόκτησης  πιστοποιητικών παιδαγωγικής επάρκειας. Επίσης σε κάποια ΑΕΙ ενώ έχουν ξεκινήσει κάποια προγράμματα, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Συνέπεια των παραπάνω είναι πολλοί συνάδελφοι ΕΕΠ ΠΕ, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές κ.α., να μην προλάβουν να αξιοποιήσουν τη δίχρονη μεταβατική περίοδο και να αποκτήσουν την ανάλογη επάρκεια. Σε περίπτωση που ισχύσει χωρίς μέριμνα από το ΥΠΑΙΘ για πρώτη φορά το άρθρο 54 του νόμου 4589/2019, τότε πολλά μέλη του ΕΕΠ που διαθέτουν πολύχρονη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και δεν κατέχουν παιδαγωγική επάρκεια θα βρεθούν στον επικουρικό πίνακα.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι δεν είναι ευθύνη των συναδέλφων, που μέχρι τώρα δεν απέκτησαν την παιδαγωγική επάρκεια. Δεν την απέκτησαν, είτε γιατί δεν κληρώθηκαν από την ΑΣΠΑΙΤΕ, είτε γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φοιτήσουν σε μεταπτυχιακό αγωγής, είτε γιατί οι σχολές τους δεν κινήθηκαν έγκαιρα ως προς τα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας.

Ως Ομοσπονδία που εξυπηρετεί το σύνολο των ΕΕΠ – ΕΒΠ:

– Ζητάμε να επιληφθείτε άμεσα αυτού του σοβαρού θέματος, προκειμένου να διευθετηθεί στην  προκήρυξη, που πρόκειται να εκδοθεί για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

– Ζητάμε να δοθεί μία επιπλέον μεταβατική περίοδος για τους συναδέλφους ΠΕ που έχουν προϋπηρεσία  στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές, ώστε να μην ανατραπούν τα μέχρι σήμερα εργασιακά και οικογενειακά τους δεδομένα.

– Ζητάμε να δοθεί η δέουσα προσοχή στο ζήτημα, ώστε να μην αδικηθεί κανένας συνάδελφος με προϋπηρεσία.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ: Νέες Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής έως 20 Απριλίου-Επιδίωξη να είναι σαφείς-πλήρεις-κατανοητές 

Κόπτσης για διορισμούς-Πίνακες ειδικής-υπηρέτηση οργανικής νεοδιόριστων-ωράριο Νηπιαγωγών 

Νέα προκήρυξη Ειδικής Αγωγής: Αναμονή 3 μήνες μετά το αίτημα ΥΠΑΙΘ προς ΑΣΕΠ-Σύγκριση με την 3ΕΑ/2019 

Σχετικά με την επικαιροποίηση φακέλων αναπληρωτών για την κατάρτιση πινάκων ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή – Ενημέρωση 

Αριθμός μόνιμων διορισμών: Θα καθορισθεί τον Μάιο-Η Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής θα εκδοθεί μετά τις 20 Απριλίου 

Πριν φύγετε

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σχολεία-μέτρα κορονοϊού: Η νέα απόφαση με τις αλλαγές για την αποφυγή διάδοσης του covid-19 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση