Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχολόγοι Ελλάδος: Αίτημα Σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου | Υπογραφές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχολόγοι Ελλάδος: Αίτημα Σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου-Μια πρωτοβουλία από Ψυχολόγους (αποφοίτους Α.Ε.Ι. Ημεδαπής/Αλλοδαπής) με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στην Ελλάδα και φοιτητές τμημάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. Ημεδαπής/Αλλοδαπής. 

Ψυχολόγοι Ελλάδος
Αίτημα Σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ψυχολόγων Ελλάδος

Την παρούσα επιστολή καλούνται να συνυπογράψουν μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο χώρο της Ψυχολογίας (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.), Επαγγελματίες Ψυχολόγοι κατέχοντες Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, απόφοιτοι και φοιτητές Πανεπιστημιακών τμημάτων Ψυχολογίας Ημεδαπής/Αλλοδαπής.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ψυχολόγων Ελλάδος».

Αξιότιμες κυρίες/ Αξιότιμοι κύριοι,

Η παρούσα πρωτοβουλία απαρτίζεται από Ψυχολόγους (αποφοίτους Α.Ε.Ι. Ημεδαπής/Αλλοδαπής) με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στην Ελλάδα και φοιτητές τμημάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. Ημεδαπής/Αλλοδαπής.

Σκοπός της επιστολής αυτής

είναι το αίτημα των υπογραφόντων περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ψυχολόγων Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ.), με πανελλαδική διάρθρωση, πλήρως αυτοδιοικούμενο και αυτοχρηματοδοτούμενο, το οποίο

  • θα εκπροσωπεί αποκλειστικά και δικαιωματικά το σύνολο των Ψυχολόγων,
  • θα ρυθμίζει τα ζητήματα του κλάδου,
  • θα έχει ενεργή κοινωνική παρουσία,
  • θα επιμορφώνει τους επαγγελματίες και
  • θα διασφαλίζει τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και την οποία θα παρουσιάσουμε σύντομα παρακάτω έχει ως αποτέλεσμα μία σταδιακή παρακμή και εκμαυλισμό του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, γεγονός το οποίο μας ωθεί αναπόδραστα στη διατύπωση του αιτήματός μας.

Η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ.

βέβαια δεν είναι ένα πρόσφατο αίτημα του κλάδου, καθώς είχε κατατεθεί Σχέδιο Νόμου το 2008 από προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ., το οποίο δεν προχώρησε σε Νόμο, πιθανώς λόγω αντεγκλήσεων ανάμεσα στους δύο υπάρχοντες Συλλόγους.

Το προαναφερθέν γεγονός εξηγεί και δικαιολογεί τη συγκρότηση της παρούσας ανεξάρτητης Ομάδας Πρωτοβουλίας Σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ψυχολόγων Ελλάδος.

Ξεκινώντας,

η απουσία ενός αποκλειστικού Συλλόγου Ψυχολόγων (Ν.Π.Δ.Δ.) έχει οδηγήσει σε έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης, απορρύθμιση, ανεπαρκή έλεγχο και σε επακόλουθη ασυδοσία ως προς την αντιποίηση του επαγγέλματός μας.

Επί παραδείγματι,

παρατηρείται αθρόα τέλεση ψυχολογικών παρεμβάσεων, όπως η χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων από μη Ψυχολόγους και η άσκηση ψυχολογικής θεραπείας (ψυχοθεραπείας) από μη Ψυχολόγους και μη Ψυχιάτρους, μη Νευρολόγους-Ψυχιάτρους και μη Παιδοψυχιάτρους, γεγονός το οποίο αντιβαίνει τον νόμο (άρθρο 1 και 12 Ν. 991/79, σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα).

Τα προαναφερθέντα φαινόμενα θέτουν σε κίνδυνο πρώτα και κύρια τη δημόσια υγεία και δευτερευόντως το επιστημονικό κύρος και την αξιοπιστία της επιστήμης της Ψυχολογίας.

Ταυτόχρονα, η απουσία Ν.Π.Δ.Δ. έχει καταστήσει ανεπαρκή τον έλεγχο και την εποπτεία της άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από τους ίδιους τους Ψυχολόγους.

Συγκεκριμένα,

δεν υφίσταται ενιαίο μητρώο Ψυχολόγων με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, αλλά ούτε και πειθαρχικό συμβούλιο, ώστε να ελέγχεται η δεοντολογικώς άρτια άσκηση του επαγγέλματος, θέτοντας εν αμφιβόλω, όπως και παραπάνω, το επιστημονικό κύρος και την αξιοπιστία της επιστήμης της Ψυχολογίας.

Συνεχίζοντας,

η απουσία Ν.Π.Δ.Δ. έχει οδηγήσει σε ελλιπή και μη οργανωμένη συμμετοχή του κλάδου των Ψυχολόγων στα κοινωνικά τεκταινόμενα, γεγονός το οποίο οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση του κλάδου, εγκλωβίζοντας τους Ψυχολόγους στα αυστηρά όρια του εργασιακού τους πλαισίου, φτωχοποιώντας τον κοινωνικό διάλογο και αποκλείοντας την κοινωνία από σημαντικές παρεμβάσεις, τις οποίες δύναται να προσφέρει ο πολυποίκιλος επιστημονικός πλούτος της Ψυχολογίας.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η American Psychological Association αριθμεί 54 επιστημονικούς κλάδους στη Ψυχολογία.

Εκτός των άλλων,

με περαιτέρω αφορμή τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η ελληνική κοινωνία λόγω της πανδημίας της COVID-19, αναδεικνύεται έτι περισσότερο η αναγκαιότητα διασφάλισης της δημόσιας ψυχικής υγείας (ήδη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες προσλήψεις ψυχολόγων σε δημόσια σχολεία, έχουν δημιουργηθεί τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης κ.ά.), καθώς οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας ταλανίζουν ήδη την κοινωνία μας.

Παράλληλα,

υπενθυμίζουμε ότι ο αυτοέλεγχος και η αυτορρύθμιση κάθε επιστημονικού κλάδου είναι όρος αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου.

 Κατ’ επέκταση,

θεωρούμε ότι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ψυχολόγων Ελλάδος θα συμβάλλει στην παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, λειτουργώντας με γνώμονα το όφελος της Κοινωνίας εν συνόλω και του κάθε Πολίτη ξεχωριστά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω και να ξεκινήσει ο διάλογος προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημα των Ψυχολόγων και των φοιτητών Ψυχολογίας περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ψυχολόγων Ελλάδος.

Ψυχολόγοι Ελλάδος
Κλείνοντας,

παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση και εμβάθυνση, καθώς η παρούσα επιστολή δεν αναλύει διεξοδικά την ζώσα πραγματικότητα, αλλά την σκιαγραφεί ακροθιγώς.
Τέλος, συνημμένες θα βρείτε τις υπογραφές των μελών Ακαδημαικής κοινότητας, των Ψυχολόγων και των φοιτητών Ψυχολογίας που στηρίζουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Με εκτίμηση,

η οργανωτική ομάδα της Πρωτοβουλίας Σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ψυχολόγων Ελλάδος

Αρμάος Λεωνίδας
Γρηγορίου Ευφροσύνη
Ζούμπου Ειρήνη
Μαρίνη Αικατερίνη
Μαρκούλη Ελένη
Ξανθού Εμμανουέλα
Παναρίτης Χρήστος
Σαμαρά Ιωάννα
Σπουργίτη Μαριάνθη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργός Υγείας
2. Υφυπουργός Υγείας (για θέματα ψυχικής υγείας)
3. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας – Επιτροπή Ψυχικής Υγείας
4. Υπουγός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
5. Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσης. η επιστολή θα κοινοποιηθεί χωρίς παράθεση υπογραφών

1. Γραμματείες Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας
2. Ημερήσιο Περιοδικό Τύπο και Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Ψυχολόγοι Ελλάδος
Μπορείτε να υπογράψετε από εδώ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfweOIVd4F3kqBBkb1kbbKv3nC0LdWeBFoQgT0wLTYQgTt1tQ/viewform?ts=6032b081&edit_requested=true&fbclid=IwAR1zwV6d2Nsv0GA3mVM-3txbCsEfPnZ5oTflDFjGQSIneENVRsWaftSjVwQ

Δείτε επίσης

Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Oδηγίες για υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών
Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών ΕΠΑΛ: Αιτήσεις από 22.02 έως 05.03.2021
Οδηγίες υποστήριξης μαθητών από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους γενικών σχολείων
Ανοιχτά ειδικά σχολεία: Οι λόγοι της απόφασης διά ζώσης λειτουργίας-6.809 οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση