Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο 3ο Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Μενεμένης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός στο 3ο Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Μενεμένης με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφίας Ζαχαράκη.

Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός

Σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφίας Ζαχαράκη με την οποία καθορίζει τη σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης – 3ο Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Μενεμένης – όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αναλυτικά

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη έχοντας υπόψη μεταξύ άλλων

  • Την με αριθ. πρωτ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β’3032) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,
  • Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/29592/6-09-2019 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με θέμα:

Εγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) Εκ- παιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών και ωρομίσθιων) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020,

  • Την υπ’ αριθμ. Υ.Σ 245/20-12-2019 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
  • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την με αριθμ.Φ.1/Γ/613/202475/Β1/20-12-19 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζει:

1. Καθορίζουμε τη σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Π.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ

Δ.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κλάδος (ΠΕ23) Κλάδος (ΠΕ30)
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΝΙΚΗΣ
3ο Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Μενεμένης ΠΕ23 1 ΠΕ30 1

 

2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη Ψυχολόγου κλάδου ΠΕ23 και Κοινωνικού Λειτουργού κλάδου ΠΕ30 από τους ισχύοντες πίνακες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

 Δείτε το ΦΕΚ B 5145 – 31.12.2019

Δείτε επίσης

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ έως σήμερα
Δείτε όλα τα νέα για τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση
Διάταξη κυρώσεων διορισμών: Ενστάσεις και προβληματισμοί από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση