Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Στοιχεία συνυποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης-Πρόσβαση: Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στοιχεία συνυποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης-Πρόσβαση: Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σε δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις άρνησης εκ μέρους της Διοίκησης.

Στοιχεία συνυποψηφίων

Πρόσβαση πολιτών σε στοιχεία συνυποψηφίων τους σε διαδικασίες πρόσληψης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη

παρενέβη επιτυχώς σε δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις άρνησης εκ μέρους της Διοίκησης για την πρόσβαση πολιτών σε στοιχεία συνυποψηφίων τους σε διαδικασίες πρόσληψης, ένα δικαίωμα που εμπίπτει στο ευρύτερο δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια έγγραφα (άρθρο 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας –ν. 2690/1999).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΣτΠ

Ο Συνήγορος κινητοποίησε άμεσα τους εμπλεκόμενους φορείς και η διαμεσολαβητική του παρέμβαση (παροχή πληροφόρησης για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υποβολή προτάσεων για τη σύννομη άσκηση του δικαιώματος) είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση του αιτήματος των πολιτών.

Στην πρώτη περίπτωση,

το αίτημα της πρόσβασης αφορούσε τα στοιχεία της αίτησης συνυποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών στοιχείων για την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης (αίτηση πρόσληψης ως εισερχόμενο  έγγραφο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Ο φορέας ζητούσε

από την ενδιαφερόμενη, για την ικανοποίηση του αιτήματός της, να μεταβεί από τον τόπο κατοικίας της (Ηράκλειο- Κρήτη) σε κεντρική υπηρεσία της Αθήνας, γεγονός το οποίο δυσχέραινε  αδικαιολόγητα την άσκηση του δικαιώματός της.

Ωστόσο,

μετά την επισήμανση του Συνηγόρου ότι η Διοίκηση οφείλει –στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης- να διευκολύνει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, ο φορέας αποδέχθηκε ότι η πρόσβαση θα πρέπει να καταστεί δυνατή στον τόπο κατοικίας της ενδιαφερόμενης.

Στη δεύτερη περίπτωση,

ο φορέας ανταποκρινόμενος με καθυστέρηση στο αίτημα για χορήγηση δικαιολογητικών συνυποψηφίων, ζήτησε από την ενδιαφερόμενη να μεταβεί από την Ξάνθη (τόπος κατοικίας) στην έδρα του στην Καβάλα, για να τα μελετήσει επιτόπου.

Ωστόσο,

μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο φορέας αποδέχθηκε εν τέλει ότι δεν είναι σύννομη εν προκειμένω η επίκληση λόγων προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη μη χορήγηση των εν λόγω δικαιολογητικών και απέστειλε τα αιτούμενα φωτοαντίγραφα.

Δείτε σχετικά

Πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων: Τι ισχύει

Δείτε επίσης

Συνήγορος Πολίτη: Λάθη και παραλείψεις στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Απάντηση αίτησης θεραπείας το αργότερο σε 30 ημέρες: Παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη

Πριν φύγετε

Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά από το 1920 έως το 1980
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση