“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις Ψυχολόγων: Πρόσκληση για 2 θέσεις στην “Ιατρική Παρέμβαση”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις Ψυχολόγων: Πρόσκληση για 2 θέσεις στην “Ιατρική Παρέμβαση” | Αποστολή βιογραφικού μέσω email (mail@medin.gr), αιτήσεις έως 15 Ιουνίου 2019.

Θέσεις Ψυχολόγων: Πρόσκληση για 2 θέσεις στην “Ιατρική Παρέμβαση”

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγων για την στελέχωση της Ψυχολογικής Υπηρεσίας» έως 15 Ιουνίου 2019.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ξενώνων της Ιατρικής Παρέμβασης «Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Εστία»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220

ΘΕΣΕΙΣ: 

2 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δείτε την πρόσκληση)
1 ΦΥΛΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δείτε την πρόσκληση)
2 ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δείτε την πρόσκληση)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 μήνες

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31/05/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Δείτε:

Πρόσληψη προσωπικού για τη φύλαξη των κτηρίων του Υπουργείου Παιδείας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 15 Ιουνίου 2019.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Θέσεις Ψυχολόγων: Πρόσκληση για 2 θέσεις στην “Ιατρική Παρέμβαση”

ΦΟΡΕΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΘΕΣΗ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 μήνες

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31/05/2019

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η ιατρική παρέμβαση ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2004.

Είναι αστική εταιρεία με διακριτικό τίτλο “Ιατρική Παρέμβαση – Medical Intervention (Medin)” και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό.

Παρέχει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.

Κεντρικός στόχος της είναι να συνδράμει ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επιβίωσης όπως φαγητό, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και θύματα διακρίσεων και κοινωνικών αποκλεισμών, μπορούν να βοηθηθούν από την οργάνωσή μας, για να διεκδικήσουν το αυτονόητο:

Δείτε:

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2019: Αιτήσεις για Συνοδούς, Νοσηλευτές, Βοηθ. Προσωπικό, Συντονιστές, Ιατρούς, Ναυαγ/στες

Το Δικαίωμα στη Ζωή και την Αξιοπρέπεια

Τα μέλη μας είναι γιατροί, νοσηλευτές και πολίτες με διάθεση εθελοντικής προσφοράς

Όλοι εμείς που στηρίζουμε αυτή την οργάνωση πιστεύουμε στην προσφορά. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Το είδαμε να συμβαίνει άλλωστε μέσα σ’ αυτά τα δέκα χρόνια δραστηριοποίησής μας. Οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς, γεγονός που μας κινητοποιεί ακόμη περισσότερο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Ψυχολόγου

 1. Λήψη ψυχολογικού ιστορικού του ανήλικου
 2. Εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των ωφελουμένων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.
 3. Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό
  1. τη διαχείριση άγχους,
  2. το χειρισμό συγκρούσεων και απότομων μεταβολών στη συμπεριφορά,
  3. την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση,
  4. την ψυχολογική αποφόρτιση των ωφελουμένων της δομής,
  5. τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και
  6. την καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων.
 4. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων παιδιών
 5. Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας όσο και για την ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελουμένων παιδιών.
 6. Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας του παιδιού.
 7. Χρήση των επιστημονικών του γνώσεων προκειμένου να βοηθήσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να κατανοήσουν και να χειριστούν τη συμπεριφορά κάθε επωφελούμενου, καταλλήλως.
 8. Ηλεκτρονική καταγραφή των ψυχολογικών στοιχείων σε ημερήσιο ηλεκτρονικό φύλλο παρακολούθησης.
 9. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 10. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους.
 11. Έχει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επωφελουμένων.
 12. Συμμετέχει στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης.

Θέσεις Ψυχολόγων: Πρόσκληση για 2 θέσεις στην “Ιατρική Παρέμβαση”

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Δείτε:

ΣΕΨ: Αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Τυπικά Προσόντα:

 Τίτλος σπουδών Ψυχολόγου

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εξειδίκευση επιθυμητή
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός χρόνου συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή Γαλλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες οργάνωσης και εποπτείας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.

Ατομικά Προσόντα:

 Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγων για την στελέχωση της Ψυχολογικής Υπηρεσίας» έως 15 Ιουνίου 2019.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Πίνακες και διορισμοί: Από εδώ και πέρα τι; | Ανάλυση του especial.gr

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση