Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας: Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας

Στο ΦΕΚ Γ 1143/20-7-2020 δημοσιεύθηκε η αριθμ. 17659/08-04-2020 προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Λογοθεραπείας

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της Υγείας, με έμφαση στην Ψυχοσωματική» του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ17408

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων/ ή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την συνδρομή των τυπικών (ειδικών και γενικών) προϋποθέσεων εκλογής.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας στο τηλέφωνο: 26510-50712.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ: Πρόσκληση σε νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους 
Μία κενή θέση ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πρόσληψη διδασκόντων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση