Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Απορριφθέντες Λογοθεραπευτές ΠΕ21 Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 για “λάθος” κωδικό τίτλου σπουδών-Επιστολή διαμαρτυρίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Απορριφθέντες Λογοθεραπευτές ΠΕ21 Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 για “λάθος” κωδικό τίτλου σπουδών – Επιστολή διαμαρτυρίας σε ΑΣΕΠ-ΥΠΑΙΘ-ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Απορριφθέντες Λογοθεραπευτές

Επιστολή διαμαρτυρίας στο ΑΣΕΠ, στο ΥΠΑΙΘ και στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλαν απορριφθέντες κλάδου Λογοθεραπευτών ΠΕ21 των Προσωρινών Πινάκων της Προκηρύξεως 2ΕΑ /2022, αναφορικά με την αιτιολογία “Έλλειψη τίτλου” της απόρριψής τους.

Οι απορριφθέντες στην επιστολή τους τονίζουν πως υπάρχει αμφισημία στην Προκήρυξη, στην οποία υπήρχαν δύο διαφορετικοί κωδικοί για τους λογοθεραπευτές: “201-Τίτλοι σπουδών ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου” και “202-Τίτλοι σπουδών  ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου”, ενώ επισημαίνουν πως “πολλοί συνάδελφοι είμαστε βέβαιοι ότι το σύστημα μας εμφάνιζε μόνο τον κωδικό 202”.

Ακολουθεί η επιστολή-διαμαρτυρία

Προς:    Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού(ΑΣΕΠ)

Το αυτοτελές τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Είμαστε λογοθεραπευτές ΠΕ21 και συμμετείχαμε στο διαγωνισμό της προκήρυξης 2ΕΑ/2022. Με μεγάλη μας έκπληξη βρεθήκαμε εκτός των πινάκων όταν αυτοί ανακοινώθηκαν με την αιτιολογία «Έλλειψη τίτλου». Το αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι να χάσουμε τη δουλειά μας.

Καθώς φαίνεται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ υπήρχαν δύο διαφορετικοί κωδικοί για τους λογοθεραπευτές: «201-Τίτλοι σπουδών ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου» και «202-Τίτλοι σπουδών  ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου». Οι κωδικοί 201 και 202 αφορούν την ένταξη στον ίδιο πίνακα. Στον πίνακα «Θεραπευτών Λόγου ΠΕ21».

Σύμφωνα με τους υπαλλήλους του ΑΣΕΠ που ήρθαμε σε επικοινωνία έχουμε επιλέξει τον «λάθος» κωδικό. Πολλοί συνάδελφοι είμαστε βέβαιοι ότι το σύστημα μας εμφάνιζε μόνο τον κωδικό 202. Ωστόσο πιστεύουμε ότι ούτως ή άλλως υπήρχε αμφισημία στην προκήρυξη.

Για παράδειγμα, ένας λογοθεραπευτής που επίλεξε το 202 αντί το 201 και έχει πτυχίο λογοθεραπείας και μεταπτυχιακό ενός έτους στη λογοθεραπεία, διαθέτει τα ζητούμενα από την προκήρυξη προσόντα για τον κωδικό 202 καθώς έχει πτυχίο «οποιουδήποτε ελληνικού ΑΕΙ» και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον ενός έτους. Επίσης όταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις διαδικασίες ένταξης στους πίνακες κάνει το ίδιο λάθος, τότε υπάρχει αμφισημία στην προκήρυξη. Ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε κάνει λάθος και ότι θα πρέπει να υπάρξει η θέληση από τους ιθύνοντες για την εύρεση λύσης.

Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι το 2019 βρέθηκε λύση για κάποιους συναδέλφους σχετικά με το παράβολο και εντάχθηκαν στους πίνακες τελικά. Ζητούμε λοιπόν την ίδια αντιμετώπιση είτε το λάθος είναι του ΑΣΕΠ είτε είναι δικό μας. Κάνουμε έκκληση πάνω απ΄όλα στην ανθρωπιά σας καθώς μιλάμε για ανθρώπους που έχουν στηρίξει εδώ και χρόνια την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα άσχημο σε μία ανεπτυγμένη κοινωνία του 2022 να υπάρχει απάνθρωπη αντιμετώπιση σε ανθρώπους που εργάζονται χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης είτε λόγω αμφισημίας είτε λόγω λάθους του συστήματος.

Οι απορριπτέοι λογοθεραπευτές ΠΕ21

Δείτε επίσης

Προσωρινοί Πίνακες 2ΕΑ/2022 ΕΕΠ: Εύχρηστο αρχείο με τα αποτελέσματα συγκεντρωμένα 

Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Ενδεικτικά βήματα όταν κάτι δεν πάει καλά | Οδηγός 

Ποσοστά απορριπτέων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 στους Προσωρινούς Πίνακες ΑΣΕΠ 

Νέα ορθή επανάληψη Προσωρινού Πίνακα ΕΒΠ από το ΑΣΕΠ: Ενστάσεις από 21.07 έως 02.08.2022 

Δείτε ακόμη

Αιτήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για διορισμό: Από Δευτέρα 25 έως Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 | Η Πρόσκληση 

Νεοδιόριστοι: Δικαιολογητικά-διαδικασία Ορκωμοσίας, ανάληψης υπηρεσίας, τοποθέτησης-επιλογή ασφαλιστικού φορέα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση