Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Είσοδος στελεχών ΚΕΣΥ στα Σχολεία: Αντιμετωπίζουν προσκόμματα στα αιτήματά τους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Είσοδος στελεχών ΚΕΣΥ στα σχολεία: Αντιμετωπίζουν προσκόμματα στα αιτήματά τους να εισέλθουν στις Σχολικές Μονάδες (Γενικής & ΕΑΕ) – Εγγραφο της ΠΔΕ Πελοποννήσου.

Είσοδος στελεχών ΚΕΣΥ στα Σχολεία

Εγγραφο απέστειλε στους Διευθυντές Α/θμας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Πελοποννήσου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κος Δημήτριος Οικονομόπουλος, αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στελέχη των ΚΕΣΥ της Περιφέρειας, σχετικά με την είσοδό τους σε σχολικές μονάδες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο, τα στελέχη αντιμετωπίζουν προσκόμματα στα αιτήματά τους να εισέλθουν στις Σχολικές Μονάδες (Γενικής & ΕΑΕ), προκειμένου να υποστηρίξουν το συνολικό έργο των Σ.Μ., ιδιαίτερα σε τάξεις που φοιτούν μαθητές/τριες για τους οποίους έχουν εκδώσει σχετικές γνωματεύσεις.

Δείτε το έγγραφο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τ ρ ί π ο λ η 7 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 20

 Π Ρ Ο Σ :

κ.κ. Διευθυντές Εκπαίδευσης Δ/νσεων Εκπ/σης ΠΔΕ Πελ/σου

ΚΟΙΝ.:

ΠΕΚΕΣ Πελ/σου ΚΕΣΥ ΠΔΕ Πελ/σου

ΘΕΜΑ: Είσοδος στελεχών ΚΕΣΥ στις Σχολικές Μονάδες

ΣΧΕΤ.: 1. Ν. 4547/2018/αρθ. 7-11

  1. Υ.Α. υπ’ αρ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018/ΦΕΚ Β΄2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/2020

 Το τελευταίο διάστημα η ΠΔΕ Πελοποννήσου γίνεται αποδέκτης ενημερώσεων από ΚΕΣΥ ότι αντιμετωπίζουν προσκόμματα στα αιτήματά τους να εισέλθουν στις Σχολικές Μονάδες (Γενικής & ΕΑΕ), προκειμένου να υποστηρίξουν το συνολικό έργο των Σ.Μ., ιδιαίτερα σε τάξεις που φοιτούν μαθητές/τριες για τους οποίους έχουν εκδώσει σχετικές γνωματεύσεις.

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω προσκόμματα αποβαίνουν εις βάρος των μαθητών/τριών και θα πρέπει να αποφεύγονται.

Τα ΚΕΣΥ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας τους, υποχρεούνται να υποστηρίζουν το συνολικό έργο των Σ.Μ. και κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να παρακολουθούν τους μαθητές/τριες για τους οποίους έχουν εκδώσει γνωματεύσεις, έτσι ώστε να συνεκτιμούν την εξέλιξή τους, προκειμένου να προτείνουν δράσεις προς όφελος των παιδιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου των στελεχών των ΚΕΣΥ στις Σ.Μ., αποτελεί η εκ των προτέρων συνεργασία με τον/ην Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/η της Σ.Μ. για την ώρα και την τάξη ή τις τάξεις που θα επισκεφτούν και η έγγραφη ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με κοινοποίηση του εγγράφου στο ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης όπως ενημερώσουν σχετικά τις Σ.Μ. αρμοδιότητάς τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δάσκαλος

Δείτε επίσης

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση