“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Προϊσταμένων ΙΕΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Προϊσταμένων ΙΕΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με θητεία τετραετούς διάρκειας – Αιτήσεις από 19/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 30/6/2020 και ώρα 13:00.

Επιλογή Προϊσταμένων ΙΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την δικτυακή πύλη e-IEP, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 19/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 30/6/2020 και ώρα 13:00.

Η Πρόσκληση

Το ΙΕΠ καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και μέλη του προσωπικού ΙΔΑΧ που ανήκουν στο ΙΕΠ, έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Η θητεία για αυτόν/ή που θα επιλεγεί και θα καταλάβει μία από τις εν λόγω θέσεις ευθύνης είναι τετραετής και προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και καταβάλλεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 Α. Περιγραφή θέσεων και προσόντων/ κριτηρίων επιλογής

Οι Προϊστάμενοι/ες των ως άνω οργανικών μονάδων έχουν την ευθύνη καλής λειτουργίας της οργανικής μονάδας, της οποίας προΐστανται με βασικό αντικείμενο τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3966/2011, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ.

Εν γένει ο/η Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας του ΙΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

  • Εποπτεύει, ελέγχει και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της υπηρεσιακής μονάδας της οποίας προΐσταται.
  • Δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου του προσωπικού που υπάγεται στην υπηρεσιακή του μονάδα.
  • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης στο χώρο εργασίας και για την κανονική εκτέλεση της υπηρεσίας. Χρεώνει το αντικείμενο της εργασίας, και παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας της.
  • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού του και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.
  • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της υπηρεσιακής του μονάδας.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Πρόσκληση σε μορφή pdf στη Διαύγεια
Yποβολή αίτησης εδώ

Δείτε επίσης

Επιλογή Διευθυντή ΙΕΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση θέσεων Συμβούλων Α και Β από το ΙΕΠ: Αιτήσεις για 28 θέσεις 10.06 έως 19.06.2020
Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση