Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες Αττικής για διαδικασία προσλήψεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες Αττικής για διαδικασία προσλήψεων ΕΕΠ και ΕΒΠ: Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων.

Οδηγίες Αττικής

Η ΠΔΕ Αττικής αναρτά την υπ’ αρ. 133083/Ε4/28-8-2019 (ΑΔΑ ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ) Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με θέμα ‘’Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020.’’

και καλεί τις/τους υποψήφιες/-ους προσωρινές/-ούς αναπληρώτριες/-ές κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ε.Β.Π. οι οποίες/οι ήδη βρίσκονται στους οριστικούς πίνακες του έτους 2018-19 της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης ως εξής:

από την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

έως και την

Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23.59 μ.μ.

με χρήση του ΑΦΜ τους

να εισέλθουν στην εφαρμογή: Προτιμήσεις Υποψηφίων Αναπληρωτών  Ειδικής Αγωγής (ΕΕΠ και ΕΒΠ) 2019

από την ηλεκτρονική διεύθυνση pyanea.ddns.net μέσω του φυλλομετρητή τους, προκειμένου να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για την πρόσληψή τους σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ.

Επισημαίνουμε ότι:

  • Για την ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ οι Δηλώσεις Προτίμησης των υποψηφίων θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.
  • Δήλωση προτίμησης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους περσινούς οριστικούς πίνακες των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ανεξαρτήτως εάν αποδέχτηκαν την πρόσληψη κατά το έτος 2018-19.
  • Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωση προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ, δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

                                                   

        ΠΡΟΣΟΧΗ

Το υπόδειγμα της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ προτιμήσεων το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, δεν θα χρησιμοποιηθεί από τις/τους υποψήφιες/ους με κανένα τρόπο (δεν χρειάζεται να κατεβάσετε την Αίτηση-Δήλωση και να την συμπληρώσετε) καθώς η υποβολή των προτιμήσεων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το κείμενο της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σημ:

(Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ)

Σημαντικό:

Οδηγίες για τη δήλωση προτίμησης ΕΕΠ – ΕΒΠ

____________________________________

Δείτε επίσης

Διαδικασία προσλήψεων ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Ενημέρωση για διαδικασία προσλήψεων από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Δηλώσεις περιοχών προτίμησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών: 28/08 έως 02/09/2019 | Υ.Α.

Καταγραφή λειτουργικών κενών για προσλήψεις | Εγγραφο

Παράταση ισχύος περσινών Πινάκων σε ΦΕΚ

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

____________________________________

Δείτε ακόμη

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ: Πολλά τα ανοιχτά θέματα στη διαδικασία προσλήψεων

Οριστικοί Πίνακες ΕΕΠ – ΕΒΠ 2018-19: Ισχύουν και φέτος

Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ και ΕΒΠ από τις 13 ΠΔΕ για το 2018-19

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για προσλήψεις και πιστώσεις αναπληρωτών | Εγγραφο

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση