Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ: Πολλά τα ανοιχτά θέματα στη διαδικασία προσλήψεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ: Πολλά τα ανοιχτά θέματα στη διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2019-20.

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Αναφορικά με την εξελισσόμενη διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2019-20, δέον να αναφερθούν τα παρακάτω:

1. Για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που θα δώσει προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ και στις ΕΔΕΑΥ

Δεν κατορθώσαμε να λάβουμε μια σαφή απάντηση, για το αν και κατά πόσον θα είμαστε έτοιμοι με την έναρξη του νέου σχολικού έτους να έχουμε αναπληρωτές στα ΚΕΣΥ και στις ΕΔΕΑΥ.

Ως γνωστόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπάρχει το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: “Υποστήριξη μεταρρύθμισης νέων δομών – Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)”

Σύμφωνα με την Ενημέρωση στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί:

“Oλοκληρωμένη παρέμβαση για την ευρύτερη οργανωτική και διοικητική υποστήριξη, τόσο των νέων δομών που δημιουργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4547/2018, των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα οποία ενσωμάτωσαν τις αρμοδιότητες των πρώην Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ),

όσο και της αναμορφωμένης λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), μέσω της σύστασης και λειτουργίας Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) σε κάθε σχολική μονάδα, που εντάσσεται σε ΣΔΕΥ”.

Ομως επειδή η διάρκεια του Προγράμματος αυτού είναι πενταετής και η νυν Πολιτική Ηγεσία δεν επιθυμεί τέτοια μακρόχρονη δέσμευση, η οποία επιβάλλει την διατήρηση των υφιστάμενων Δομών καθόλη τη διάρκεια ισχύος του, αναζητείται άλλη λύση, ήτοι άλλο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που θα δώσει προσλήψεις σε ΚΕΣΥ – ΕΔΕΑΥ.

Αλλη λύση, για την οποία έως σήμερα Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 δεν αντιληφθήκαμε τη δρομολόγησή της.

2. Για το “κενό” των 4.000 πιστώσεων αναπληρωτών, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν λόγω υπολογισμού Μόνιμων Διορισμών τον Οκτώβριο του 2019.

Μ άλλα λόγια από τη στιγμή που μόνιμους διορισμούς, στην καλύτερη περίπτωση, θα έχουμε τέλη του έτους, λείπουν 4.000 πιστώσεις, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν λόγω διορισμών.

Δηλαδή λείπουν περί τα 7.000.000 ευρώ το μήνα, τα οποία πρέπει να εξευρεθούν ώστε να διατεθούν για προσλήψεις αναπληρωτών.

Ομως και γι αυτό το ζήτημα δεν κατορθώσαμε να λάβουμε σαφή απάντηση για το αν και κατά πόσον λύθηκε.

3. Για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψυχολόγοι στα ΕΠΑΛ

Πέρυσι, το 2018-19, το  ΦΕΚ B 4180 με τον καθορισμό των ΕΠΑΛ και του αριθμού μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων που προσλήφθηκαν εκεί, εξεδόθη την 21η Σεπτεμβρίου 2019 λόγω κάποιων τεχνικών διαδικασιών που καθυστέρησαν.

Φέτος η διαδικασία διεκπεραιώθηκε αισίως, πλην όμως η υπογραφή της Πολιτικής Ηγεσίας στην Απόφαση δεν έχει ακόμη μπει, ώστε να πάρει σειρά για ΦΕΚ.

Ετσι, δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουν να διατεθούν οι πιστώσεις για πρόσληψη Ψυχολόγων (ΠΕ23) στα ΕΠΑΛ, με την έναρξη του νέου Σχολικού Ετους.

Υπενθυμίζουμε πως εκδόθηκαν τα ΦΕΚ των Αποφάσεων για Κοινωνικούς Λειτουργούς και Εκπαιδευτικούς στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) – ΖΕΠ και Ψυχολόγους (ΠΕ23) στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία., οπότε οι πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών θα διατεθούν στην Α Φάση.

4. Για τις μειωμένες πιστώσεις για πρόσληψη Ψυχολόγων σε Ολοήμερα Δημοτικά

Σχετικά με την Απόφαση, η οποία καθορίζει τις Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, είχαμε κάνει κάποιες παρατηρήσεις.

Οι Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που περιέχονται στην φετινή Απόφαση, ανέρχονται στον αριθμό εκατόν σαράντα (140).

Στην περσινή Απόφαση – ΦΕΚ B 5915/2018– οι Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν διακόσιες πενήντα οκτώ (258).

Η μεγάλη αυτή μείωση οφείλεται τελικά αποκλειστικά στο προαπαιτούμενο του 10 θέσιου σχολείου για να συμπεριληφθεί μια σχολική μονάδα στην Ομάδα Σχολείων και στην μη λειτουργία σ αυτό ΕΔΕΑΥ.

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορεί να υποστηρίξει και άλλες προσλήψεις, αν βεβαίως αλλάξει το παραπάνω προαπαιτούμενο, του 10θέσιου σχολείου.

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

5. Για τα θέματα για τα οποία είχαμε ζητήσει διευκρινήσεις από το ΥΠΑΙΘ

Την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 γράφαμε:

“Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αφορούν στο ΕΕΠ/ΕΒΠ και πρέπει να διευκρινιστούν από το ΥΠΑΙΘ, σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Αυτά κατά την εκτίμησή μας είναι τα κάτωθι:

1. Πέρσι οι υποψήφιοι ΕΕΠ/ΕΒΠ δήλωναν αρχικά τις Διευθύνσεις που επιθυμούσαν με σειρά προτίμησης από τον Απρίλιο, μαζί με την αίτηση κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Με βάση αυτές τις προτιμήσεις, τη θέση τους στον πίνακα και τον αριθμό των πιστώσεων σε κάθε Περιφέρεια, τους καλούσαν λίγο πριν τους προσλάβουν για να δηλώσουν συγκεκριμένα σχολεία στη διεύθυνση που είχαν επιλεγεί.

Φέτος αυτό δε συνέβη και θα πρέπει να προβλεφθεί και να διευθετηθεί άμεσα γιατί θα καθυστερήσει τις προσλήψεις.

2. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο που θα γίνουν οι δηλώσεις περιοχών.

Σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν μέσω ΟΠΣΥΔ, θα πρέπει να προβλεφθεί μία ηλεκτρονική φόρμα από κάθε ΠΔΕ, προκειμένου να διευκολυνθούν και οι υποψήφιοι και οι υπάλληλοι των ΠΔΕ (υπάρχουν συνάδελφοι στην επαρχία που θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα νησιά ή περιοχές και να επιβαρυνθούν οικονομικά για να καταθέσουν τις δηλώσεις αυτοπροσώπως).

3. Ο τρόπος προσλήψεων των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ διαφέρει επίσης από τη στιγμή που πρέπει να συνεδριάσει το κάθε ΠΥΣΕΕΠ για να δώσει την κατανομή ειδικοτήτων στα σχολεία με βάση τα λειτουργικά κενά.

Ειδικά για τα Ειδικά σχολεία και ΚΕΣΥ, οι πιστώσεις που διαβιβάζονται από το Υπουργείο αφορούν γενικά στο ΕΕΠ κι όχι κάθε ειδικότητα ξεχωριστά.

Αυτό σημαίνει πρακτικά κι άλλη καθυστέρηση στις τοποθετήσεις.

Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ο αριθμός των πιστώσεων ανά Περιφέρεια και ανά Πρόγραμμα από το Υπουργείο άμεσα για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά τις 03/09/2019, ημερομηνία κατά την οποία θα γνωρίζουμε τα λειτουργικά κενά.”

Για κανένα ζήτημα εκ των παραπάνω δεν έχουμε μια σαφή απάντηση έως σήμερα Τρίτη 27 Αυγούστου 2019.

Υπενθυμίζουμε πως έγγραφο με οκτώ (8) προτάσεις για την διαδικασία προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ απέστειλε ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κο Γεώργιο Κόσυβα.

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

6. Για τις κομβικές ημερομηνίες του Χρονοδιαγράμματος πρόσληψης αναπληρωτών

 1. Σάββατο 24/08/2019 – Εκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης ισχύος των εγκεκριμένων πινάκων 2018-2019.

Εγινε – Δείτε εδώ

 ____________________________________

2. Εως Τετάρτη 28/08/2019 – Εκδοση πρόσκλησης υποβολής προτιμήσεων.

Αύριο αναμένεται η Πρόσκληση

 ____________________________________

3. Από Τετάρτη 28/08 έως Δευτέρα 02/09/2019 – Υποβολή περιοχών προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ και για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 ____________________________________

4. Τρίτη 03/09/2019 – Καταληκτική ημερομηνία καταγραφής λειτουργικών κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ.

Για το ΕΕΠ και ΕΒΠ θα επιχειρηθεί να ζητηθούν από το Αυτοτελές Τμήμα μετά το πέρας των Αποσπάσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ, την Παρασκευή 30/08/2019.

 ____________________________________

5. Πέμπτη 05/09 έως Παρασκευή 06/09/2019 – Διενέργεια προσλήψεων Αναπληρωτών.

Θεωρούμε πως αν συνεκτιμήσουμε όλα τα παραπάνω αναφερθέντα, δεν υπάρχουν τέτοιες ημερομηνίες για την περίπτωση του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Οπως και νάχει θεωρούμε πως οι διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ πρέπει να επιταχυνθούν από πλευράς ΥΠΑΙΘ, διότι είναι πολύ πιθανό στο πρώτο κουδούνι να μην υπάρχει αναπληρωτής ΕΕΠ και ΕΒΠ στα σχολεία, στα ΚΕΣΥ και τις ΕΔΕΑΥ.

Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Δείτε ακόμη

Οριστικοί Πίνακες ΕΕΠ – ΕΒΠ 2018-19: Ισχύουν και φέτος

Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ και ΕΒΠ από τις 13 ΠΔΕ για το 2018-19

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για προσλήψεις και πιστώσεις αναπληρωτών | Εγγραφο

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

5 Σχόλια

  1. Κώστας σε

    Για το αν το συνολο των πιστωσεων (ακομα και ανα κλαδο) θα ειναι ισο με το περσινο των 31300 προσληψεων ειπωθηκε κατι; Βαδιζουμε στα τυφλα φετος; Τουλάχιστον περυσι δοθηκαν επιπλεον πιστωσεις. Φετος θα μεινουμε στα ιδια επιπεδα ή θα πεσουμε;

  2. konstantina d. σε

    Aν πέσουμε εμείς θα πέσουν και τα παιδιά μαζί μας … Μην λέτε τέτοια πράγματα και τα διαβάζουν και νομίζουν ότι είναι οι masters of the universe…… Στο ύψος μας .. τα ίδια και πολύ καλύτερα θα τα πάει η Ν.Δ!! όσες ανάγκες των παιδιών ΤΟΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ! τι είμαστε τριτοκοσμικοί?

  3. Μαρία Μαρια σε

    Δε μπορεί να αλλάξει κανένας εβπ περιφέρεια;;; είναι δυνατόν;;;

Γράψτε μία απάντηση