Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Πληροφορικής ΟΠΑ: Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου και διδάσκοντα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Πληροφορικής ΟΠΑ: Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και για τις δύο περιπτώσεις είναι η 5η Ιανουαρίου 2022.

Τμήμα Πληροφορικής ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 • έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016.
 • έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο.
Θέση διδάσκοντα

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη διδασκαλία του ήμισυ του μαθήματος Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022:

– Τεχνολογία Λογισμικού

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Συνοπτικό υπόμνημα εργασιών.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει).

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής: infotech@aueb.gr, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 8203 426 και 210 8230 940.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για την εν λόγω θέση.

Θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Υπολογιστών», Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022:

– Βαθιά Μάθηση (Deep Learning)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Βαθιά Μάθηση».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Συνοπτικό υπόμνημα εργασιών.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει).

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής: infotech@aueb.gr, μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 8203 426 και 210 8230 940.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για την εν λόγω θέση.

Δείτε επίσης
Πρόσληψη διδασκόντων σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Τέσσερις θέσεις καθηγητών σε ισάριθμα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση