Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες προσωπικού ΚΕΣΥ Αττικής: Μόνον για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες προσωπικού ΚΕΣΥ Αττικής: Μόνον για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους: Εγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Αττικής.

Αδειες προσωπικού ΚΕΣΥ Αττικής

Εγγραφο με θέμα “Χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού των ΚΕΣΥ Αττικής”, απέστειλε στα ΚΕΣΥ της Αττικής ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής κος Γεώργιος Κόσυβας.

Με το έγγραφο επισημαίνεται πως οι άδειες του προσωπικού δεν προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., εκτός αυτών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, τη χορήγηση των οποίων κρίνει και εισηγείται ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. και αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Επίσης τονίζεται πως από τις μέχρι σήμερα αιτήσεις χορήγησης κανονικής άδειας δεν διαπιστώθηκαν, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, οι εξαιρετικά σοβαροί λόγοι των αιτημάτων.

Δείτε αναλυτικά

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού των ΚΕΣΥ Αττικής”

 Εν συνεχεία του υπ΄ αριθμ. Φ.12/2074 /6-2-2020 εγγράφου μας με θέμα:

«Αποστολή αιτημάτων χορήγησης αδειών του προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. Αττικής», και επειδή διαπιστώνεται μεγάλος  αριθμός  αιτημάτων  χορήγησης  κανονικής  άδειας  από  τους  εργαζόμενους  των  Κ.Ε.Σ.Υ.,

σας  επισημαίνουμε ότι

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της υπ΄ αριθμ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614/τ΄Β/13-12-2018.) Υπουργικής Απόφασης του Ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.. οι άδειες του προσωπικού δεν προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., εκτός αυτών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, τη χορήγηση των οποίων κρίνει και εισηγείται ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. και αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Από τις μέχρι σήμερα αιτήσεις χορήγησης κανονικής άδειας δεν διαπιστώθηκαν, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, οι εξαιρετικά σοβαροί λόγοι των αιτημάτων.

Σημειωτέον ότι ο όρος «για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους» θα πρέπει να διευκρινίζεται προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα της ορθής κρίσεως εκ μέρους του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. αρχικά και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στη συνέχεια.

Επισημαίνεται ότι για τη θεμελίωση του αιτήματος  είναι  στη διακριτική ευχέρεια  της  διοίκησης να ζητήσει την προσκόμιση σχετικών στοιχείων.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4 του ανωτέρου κανονισμού καθώς και για την έγκαιρη κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 4 του ανωτέρου κανονισμού καθώς και για την έγκαιρη κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και την άμεση αποστολή τους στην υπηρεσία μας.

Επισημαίνουμε επίσης, την υποχρέωση των προϊσταμένων των ΚΕΣΥ να εισηγούνται θετικά ή αρνητικά για τις αιτήσεις.

Σε σχέση με την καταχώριση των αιτημάτων των αδειών στο Myschool σας κάνουμε γνωστό ότι όταν οι άδειες δεν καταχωρίζονται ή δεν καταχωρίζονται εγκαίρως στο σύστημα, προκειμένου άμεσα να καταγράφεται και ηλεκτρονικά η έγκριση τους, δημιουργούνται προβλήματα στην αποτελεσματική άσκηση του έργου μας.

Ως προς αυτό, σας παρακαλούμε να φροντίσετε, έτσι ώστε στο σύστημα να αποτυπώνεται ο πραγματικός χρόνος υποβολής κάθε αιτήματος.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δρ Γεώργιος Κόσυβας

Δείτε το έγγραφο “Χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού των ΚΕΣΥ Αττικήςσε μορφή PDF

Δείτε σχετικά

Ειδικές άδειες κορονοϊού: Ποιες είναι- ποιοι τις δικαιούνται-πως χορηγούνται- νομοθετήματα για ευπαθείς ομάδες
Ειδική άδεια-επέκταση: Σε εγκύους-σε άνω 65 ετών-άνω των 45 με ασθένειες-υψηλό δείκτη μάζας σώματος κ.α
Αδεια ειδικού σκοπού-παράταση ισχύος: Σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση
Αδειες ειδικού σκοπού-οργάνωση εργασίας | ΦΕΚ

Δείτε ακόμη

Αδειες νεοδιοριζόμενων: Κανονική-Αναρρωτική-Γονική-Ανευ αποδοχών-μητρότητας-ειδικές-εκπαιδευτική
Aδειες εκπαιδευτικών λόγω κορονοϊού: Ειδικού σκοπού-Ευπαθών ομάδων-Αναρρωτική κατ οίκον
Ολες οι άδειες που δικαιούνται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – ΕΕΠ και ΕΒΠ
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες
Η άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Φ.Ε.Κ.

Πριν φύγετε

Διάθεση ΕΕΠ και εκπαιδευτικών σε ΚΕΣΥ: Αττική-Ηπειρος-Νότιο Αιγαίο | Ονόματα
Διάθεση προσωπικού στα ΚΕΣΥ με αίτηση η χωρίς: ΠΔΕ Θεσσαλίας-Κεντρικής Μακεδονίας-ΑΜΘ | Ονόματα
Διάθεση στα ΚΕΣΥ ΕΕΠ και εκπαιδευτικών με ή χωρίς αίτηση από ΠΔΕ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων | Ονόματα
Εξώδικο ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ζητά να αποσυρθεί η Εγκύκλιος για τη διάθεση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Λειτουργία ΚΕΣΥ: Διάθεση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ από ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση