Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΕΕΚΠE-νομοσχέδιο: Μη προσμέτρηση ως διδακτικής της υπηρεσίας των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΕΕΚΠE-νομοσχέδιο: Μη προσμέτρηση ως διδακτικής της υπηρεσίας των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων-Επιστολη.

ΠΕΕΚΠE-νομοσχέδιο

Επιστολή στον Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κο Α. Κόπτση απέστειλε η Πανελλήνια Ενωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) αναφορικά με την μη προσμέτρηση ως Διδακτικής της  υπηρεσίας Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΙΘ.

Η επιστολή
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.:  Διδακτική υπηρεσία Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων

 Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

 Έκπληξη και ανησυχία προκάλεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα, ότι στο προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών & άλλες διατάξεις» (Μέρος Α)΄ και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ.1 στο εδάφιο στΔΕΝ αναφέρεται ως διδακτική υπηρεσία η υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων, ενός θεσμού που για 30 και πλέον έτη έχει προσφέρει τα μέγιστα στην εισαγωγή, υποστήριξη και εδραίωση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών διαθεματικής, βιωματικής και ενεργητικής μάθησης στο σχολείο.

Όμως:
  • Στην «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων» (Υ.Α. 93006/Γ7/10-8-2012) αναφέρεται ρητά στην παραγρ. 15 ότι «Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική».

 

  • Στο άρθρο 12 της Υ.Α 92998/Γ7/2012 (ΦΕΚ 2314/τ. Β΄/10-8-2012) με την οποία τοποθετήθηκαν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων το 2012, αναφερόταν ότι:
    «Οι Υπεύθυνοι μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη μετάθεση τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετρείται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική. Επίσης, οι Υπεύθυνοι λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας

 

  • Βασιζόμενοι στην προαναφερόμενη προκήρυξη του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση το 2012 και πλήρωσαν τις θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι και το 2021.

 

  • Στο προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, μη αναγνωρίζοντας την διδακτική υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων  – όπως αναφερόταν στις εγκυκλίους προκήρυξης του 2012 – θεωρούμε ότι καταστρατηγείται το δικαίωμα των Υπευθύνων  στην αξιοκρατική και αξιοπρεπή επαγγελματική εξέλιξή τους.
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε:
 Α) τη συμπερίληψη της υπηρεσίας σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων  ως διδακτικής  και την προσθήκη στο άρθρο 2 παρ.1, νέου εδαφίου στδ ως εξής:

“στ) Διδακτική υπηρεσία:

στδ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων……”

 Β) Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για κάλυψη θέσεως Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο άρθρο 24 παρ.2 να τροποποιηθεί ως εξής:

«Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί  με εξαετή  (6ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και τριετή (3ετή) διδακτική στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση. Ο περιορισμός του ελάχιστου χρόνου διδακτικής προϋπηρεσίας δεν ισχύει για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει μία (1), τουλάχιστον, πλήρη θητεία σε θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ.9 του άρθρου 35»

Κατ΄ αντιστοιχία, στο άρθρο 21 παρ.2, να τροποποιηθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για κάλυψη θέσεως Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Επιπρόσθετα να τονίσουμε το αίτημα της προσθήκης, στο άρθρο 24 παρ.1, των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (όπως ίσχυε έως σήμερα), για τους οποίους εκ παραδρομής θεωρούμε ότι υπάρχει η παράλειψη.

Είμαστε στη διάθεσή σας, ώστε στην αναμενόμενη το αμέσως επόμενο διάστημα συνάντησή μας, να καταθέσουμε αναλυτικά τις επιπλέον προτάσεις και παρατηρήσεις μας και σε άλλα επιμέρους θέματα του προς διαβούλευση νομοσχεδίου.

Αθήνα  6/7/2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Γ. Γραμματέας                                                                   Ο Πρόεδρος

Ιωάννα Παπαϊωάννου                                                             Ιωάννης Βλάχος

Δείτε σχετικά

ΠΕΕΚΠΕ-Διδακτική υπηρεσία στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ)
Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ από υπηρεσιακές μεταβολές και επιλογές στελεχών
Παροπλισμός στελεχών Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στο νέο σ/ν του ΥΠΑΙΘ | Διαμαρτυρία
Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες

Δείτε ακόμη

Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
50η Εγκύκλιος-Μέτρα στο δημόσιο για τον κορονοϊό: Στελέχωση υπηρεσιών-self test από μη εμβολιασμένους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση