Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη διδάσκοντα σε ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη διδάσκοντα σε ΠΜΣ: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Πρόσληψη διδάσκοντα σε ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 584/18.11.2020 απόφαση της Συνέλευσης προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατόχων διδακτορικού διπλώματος για να διδάξουν στο Π.Μ.Σ το παρακάτω μάθημα:

Τίτλος μαθήματος

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών και προγραμμάτων (39 ώρες).

Δικαιολογητικά

Κριτήρια επιλογής είναι η επιστημονική επάρκεια και η συνάφεια της ειδικότητας, της επαγγελματικής εμπειρίας του διδακτικού και ερευνητικού έργου με το συγκεκριμένο γνωστικό πεδία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

  • Αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Διδακτορική διατριβή και δημοσιεύσεις.
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων (αν οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό χρειάζεται επίσης μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης τους από το ΔΟΑΤΑΠ), δικαιολογητικά επαγγελματικής, διδακτικής, ερευνητικής εμπειρίας και επιστημονικής δραστηριότητας (ανακοινώσεις σε συνέδρια).

Οι Δημόσιοι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική άδεια εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα χορηγηθεί από το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας τους.

Καταληκτική ημερομηνία

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ptpepms-epa@edc.uoc.gr έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ,

  • τηλ. 2831077701,
  • email: ptpepms-epa@edc.uoc.gr.

Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Τρεις θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ

Νέες θέσεις ΔΕΠ στα ΑΕΙ: Πρόσληψη 350 καθηγητών σε συνέχεια των 200 θέσεων του Σεπτεμβρίου 

Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 

Θέσεις καθηγητών σε οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Δείτε ακόμη

Κατατακτήριες εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ: Δεν πραγματοποιείται η διεξαγωγή τους 

Μαζική διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστήμιο | Επιστολή

Χορήγηση παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους Διιδρυματικών ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση