Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις ΣΔΕΥ διορισμού Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Πίνακας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις ΣΔΕΥ διορισμού Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Πίνακας του Ψυχολόγου (ΠΕ23) Χρήστου Μαγειρούδη.

Θέσεις ΣΔΕΥ διορισμού Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

Πίνακα με τις περιοχές διορισμού σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά με την Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), κοινοποίησε ο Ψυχολόγος (ΠΕ23) Χρήστος Μαγειρούδης.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα και ο Πίνακας

Περιοχές διορισμού Σ.Δ.Ε.Υ./ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 10 θέσεις για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., θα καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΕΕΠ ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Πίνακας με τις περιοχές διορισμού σε Σ.Δ.Ε.Υ./ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανά κλάδο:

ΣΔΕΥ ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ ΠΕ23 ΠΕ30 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΒΡΟΥ 1 1 2
ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1 2
ΞΑΝΘΗΣ 1 1 2
ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1 2
ΔΡΑΜΑΣ 1 1 2

 

Πίνακας με επιμέλεια του Ψυχολόγου ΠΕ23 Χρήστου Μαγειρούδη.

__________________________________

Πρόσκληση ΑΣΕΠ για αιτήσεις διορισμού

Υπενθυμίζουμε πως με την Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 15/21-7-2023 καλούνται τα υποψήφια μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’ (προκήρυξη 2ΕΑ/2022) όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1844/Γ’/18-7-2023 και επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Περιοχές διορισμού εκπ/κών και θέσεις ΣΔΕΥ για ΠΕ23 και ΠΕ30-Θέσεις διορισμών-γεωγραφική κατανομή περιοχών – ΕΔΩ

Προθεσμία αιτήσεων

Συγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία επίκειται να εκδοθεί, ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Σημαντικό!

Οδηγός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δικαιολογητικά-Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία-Τοποθέτηση-Μισθός-Αδειες 

Εκκαθαρισμένοι πίνακες: 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ/2022

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ κατανομής 3772 θέσεων για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ

ΦΕΚ οριστικού πίνακα 1ΕΑ/2022 Προκήρυξης ΑΣΕΠ μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 

ΦΕΚ οριστικών πινάκων 2ΕΑ/2022: Μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31  

ΦΕΚ οριστικών πινάκων 3ΕΑ/2022: Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην ΕAE για πρόσληψη και διορισμό 

ΦΕΚ οριστικών πινάκων 4ΕΑ/2022: Κλάδων/ειδικοτήτων εκπαιδευτικών ΤΕ 

Δείτε επίσης

Τι είναι η αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ-Εως πότε μπορεί να κατατεθεί και με ποια διαδικασία

Δικαιολογητικά μόνιμου διορισμού: Ορκωμοσία-ανάληψη υπηρ.-τοποθέτηση-μισθοδοσία-ασφάλιση νεοδιόριστου

Ανάληψη υπηρεσίας και Ορκωμοσία: Πότε αρχίζει η αξίωση μισθού-Ποια η αφετηρία υπολογισμού προϋπηρεσίας 

Ποιοι διορίζονται στη γενική εκπαίδευση το 2023: Τα ονόματα όπως τα ανακοίνωσε το Υπ. Παιδείας-Τι θα ακολουθήσει 

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ05 

Πριν φύγετε

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση