Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών ΔΕΠ: Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Προκήρυξη τριών θέσεων μελών ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Μελών ΔΕΠ:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία – Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου».

ΦΕΚ 28147/17.11.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΘΩΟ469Β7Λ-ΖΥΜ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 25282

Πληρ.: κα Χ. Ζουμπά Τηλ.: 22410 99210, Fax: 22410 99209, email: PDE_Gramm@aegean.gr .

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εννοιολογική και Προκαταρκτική Σχεδίαση Προϊόντων».

ΦΕΚ 3051/15.12.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 69ΔΤ469Β7Λ-ΛΑΜ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 25281

Πληρ.: κα Τ. Δαφνά , τηλ.: 2281097097, Fax: 2281097109, email: dpsd@syros.aegean.gr .

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δύο παραπάνω θέσεις λήγει στις 18/02/2022.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τις δύο θέσεις.

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

  • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές».

ΦΕΚ 3114/20.12.2021, τ. Γ΄

ΑΔΑ: 919Α469Β7Λ-6ΑΝ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 25324

Πληρ.: κα Ε. Βασμαρή, τηλ.: 22730 82300, email: dsas@sas.aegean.gr .

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συγκεκριμένη θέση λήγει στις 22/02/2022.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για την εν λόγω θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για οποιαδήποτε από τις τρεις θέσεις καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση