Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ – ΕΒΠ: Των 13 ΠΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ – ΕΒΠ: Aπό όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας για το 2019-20, έως 10/11/2019.

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το especial.gr συγκέντρωσε – καταγράφοντας καθημερινά – και παρουσιάζει, όλες τις Αποφάσεις πρόσληψης, τις ανακλήσεις και τις τροποποιήσεις Αποφάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, έως 10 Νοεμβρίου 2019.

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσλήψεις 303 ΕΒΠ: ΣΜΕΑΕ (144) και Γενικά σχολεία (159)

Προσλήψεις 284 Σχολικών Νοσηλευτών (Π25) σε ΣΜΕΑΕ (45) και Γενικά σχολεία (239)

Προσλήψεις 139 Κ.Λ.ΠΕ30: ΣΜΕΑΕ (34)-ΚΕΣΥ (50)-ΕΔΕΑΥ (46)-Τάξεις Υποδοχής (9)

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις 196 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ (37) – ΚΕΣΥ (47) – ΕΔΕΑΥ (48) – Ολοήμερα Δ.Σ. (64)

Προσλήψεις 44 Λογοθεραπευτών (ΠΕ21) σε ΣΜΕΑΕ (31) – ΚΕΣΥ (13)

Ανάκληση πρόσληψης
Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

19 ΠΕ28 και 35 ΠΕ29 σε ΣΜΕΑΕ  και 5 ΠΕ28 ΚΑΙ 7 ΠΕ29 σε ΚΕΣΥ 

Ανάκληση ΠΕ23 σε Ολοήμερα Δ.Σ
Πρόσληψη 1 Φυσικοθεραπεύτριας (ΠΕ28) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Απόλυση 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη  25 Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και 35 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ-Γενικά σχολεία
Πρόσληψη 25 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (13) και Γενικά σχολεία (12)
Πρόσληψη 51 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (34)  – ΚΕΣΥ (13) – ΕΔΕΑΥ (1) – Ολοήμερα Δ.Σ (3)
Πρόσληψη 53 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (43) και Γενικά Σχολεία (10)
Ανακλήσεις – απολύσεις ΕΕΠ
Ανάκληση πρόσληψης ΠΕ21
Τροποποίηση απόφασης ΠΕ25
Τροποποίηση απόφασης ΠΕ23
Πρόσληψη 37 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 6 σε ΣΜΕΑΕ και 10 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΠΕ21 σε ΚΕΣΥ
Διαθέσεις-Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη 1 ΠΕ30 – 2 ΠΕ21 – 4 ΠΕ23 – 4 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΠΕ21 σε ΚΕΣΥ και 1 ΠΕ25 – 1 ΠΕ23 – 1 ΠΕ30 σε Γενικά σχολεία
Ανακλήσεις Προσλήψεων και Απόλυση

____________________________

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσλήψεις 72 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψεις 72 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Προσλήψεις 107 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ
Προσλήψεις 193 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Προσλήψεις 145 ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία και 25 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Προσλήψεις 138 ΕΕΠ: ΕΔΕΑΥ (113) – Ολοήμερα ΔΣ (20) – Τάξεις Υποδοχής (5)
Τροποποίηση τοποθέτησης 2 Σχολ. Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία
Ανακλήσεις πρόσληψης 40 ΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Παραίτηση ΕΒΠ

Πρόσληψη 17 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ και 2 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ολοήμερα ΔΣ και 2 Κ.Λ (ΠΕ30) σε Τ.Υ και 4 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και 1 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία.

Παραίτηση ΠΕ25

Πρόσληψη 30 ΕΕΠ και 23 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Παραίτηση ΠΕ25 και ΠΕ30 και Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ
Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 32 ΕΒΠ και 6 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία – 2 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – 8 ΕΕΠ σε ΕΔΕΑΥ και 3 σε ΚΕΣΥ – 1 ΠΕ23 σε Ολοήμερο ΔΣ και 1 Κ.Λ. (ΠΕ30) σε Τ.Υ.
Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ

____________________________

ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Προσλήψεις 81 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (23) και Γενικά σχολεία (58)
Προσλήψεις 49 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (9) και Γενικά σχολεία (40)
Προσλήψεις  29 Κ.Λ. ΠΕ30 σε ΣΜΕΑΕ (4)-ΚΕΣΥ (5)-ΕΔΕΑΥ (16)-Τάξεις Υποδοχής(4)
Προσλήψεις 32 Ψυχολόγων-ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ (8)-ΚΕΣΥ(7)-ΕΔΕΑΥ(15)-Ολοήμερα(2)
Πρόσληψη 5 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ολοήμερα ΔΣ (3), ΕΔΕΑΥ (2)
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης ΕΕΠ
Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 12 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Κ.Λ (ΠΕ30) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 4 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 4 σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία

____________________________

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσλήψεις 135 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ-Γενικά Σχολεία

Πρόσληψη 13 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (11) και ΚΕΣΥ (2)
Πρόσληψη 2 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 26 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 1 ΠΕ23 σε ΕΔΕΑΥ, 1 ΕΒΠ κσι 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία και 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ

____________________________

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσλήψεις 188 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (65)-ΚΕΣΥ (19)-ΕΔΕΑΥ (59)-Γενικά σχολεία ΠΕ25 (32)-Ολοήμερα ΔΣ ΠΕ23 (6)-Τ.Τ ΠΕ30 (7)
Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Πρόσληψη 27 ΕΕΠ και 9 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Ανακλήσεις πρόσληψης ΕΕΠ
Απόλυση ΕΕΠ
Πρόσληψη 1ΚΛ(ΠΕ30) σε ΣΜΕΑΕ και 9 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία και 1 ΠΕ23 σε Ολοήμερα και 1 Κ.Λ(ΠΕ30) σε ΤΥ και 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) – ΕΔΕΑΥ (5).
Τροποποίηση Απόφασης

____________________________

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προσλήψεις 207 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ και 2 ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ και 7 ΠΕ25 σε Γενικά σχολεία

Ανάκληση πρόσληψης 1 ΠΕ25 σε Γενικό σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης 2 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 14 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (9) – ΚΕΣΥ (3) – ΕΔΕΑΥ (2)
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης – Τροποποίηση Απόφασης ΕΕΠ
Ανάκληση πρόσληψης ΕΕΠ
Τροποποιήσεις αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη 7 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ
Ανάκληση πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ

____________________________

ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προσλήψεις 71 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ (32) και Γενικά σχολεία (39)

Προσλήψεις 55 Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) σε ΣΜΕΑΕ (10) και Γενικά σχολεία (45)

Προσλήψεις 25 ΕΕΠ σε  ΣΜΕΑΕ (20): ΠΕ21-(6), ΠΕ22-(1), ΠΕ28-(7), ΠΕ29-(6) και ΚΕΣΥ (5): ΠΕ21-(4), ΠΕ28-(1) 

Ανακλήσεις πρόσληψης
Προσλήψεις 2 Εργοθεραπευτών (ΠΕ29) σε ΣΜΕΑΕ

Προσλήψεις 9 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (8 ΠΕ23 και 1 ΠΕ28)

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ.

Προσλήψεις 42 Κ.Λ. (ΠΕ30): 7 σε ΣΜΕΑΕ και 7 σε Τάξεις Υποδοχής και 28 σε ΚΕΣΥ (7) και ΕΔΕΑΥ (21) 

Πρόσληψη 1 Κ.Λ ΠΕ30 σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Τροποποίηση Απόφασης Πρόσληψης
Τροποποίηση Απόφασης Πρόσληψης ΕΒΠ
Πρόσληψη 10 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 7 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 ΠΕ29 σε ΚΕΣΥ 
Τροποποιήσεις αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ
Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ

Πρόσληψη 3 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 Κ.Λ (ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ

Πρόσληψη 14 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 1 Κ.Λ. (ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ και 1 Κ.Λ. (ΠΕ30) σε ΣΜΕΑΕ

Τροποποιήσεις Αποφάσεων

Πρόσληψη 5 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 1 ΠΕ25 και 1 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 2 ΠΕ28 σε ΣΜΕΑΕ και Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο

____________________________

ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσλήψεις 159 ΕΕΠ-ΕΒΠ: 66 ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ, 36 ΕΕΠ και 24 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, 15 ΕΒΠ και 13 Σχ. Νοσ. (ΠΕ25) σε Γενικά σχολεία, 4 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ., 1 Ψυχολόγος ΠΕ23 σε Ολοήμερο Δ.Σ.

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανάκληση Πρόσληψης και Πρόσληψη 3 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, 1 ΠΕ25 σε Γενικό σχολείο, 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

και 6 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (2) και ΕΔΕΑΥ (4)
Πρόσληψη 14 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ (8) και 6 σε ΚΕΣΥ (4) – ΕΔΕΑΥ (2)

Πρόσληψη 25 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 9 σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) και ΕΔΕΑΥ (2) και Ανάκληση πρόσληψης 2 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (1) και ΕΔΕΑΥ (1) 

____________________________

ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Προσλήψεις 106 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης εξατομικευμένη ΕΕΠ
Πρόσληψη 6 ΕΕΠ και 4 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 3 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη 3 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία
Πρόσληψη 2 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 2 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία

____________________________

Ολες οι Αποφάσεις πρόσληψης ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ

Προσλήψεις 348 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Ανακλήσεις πρόσληψης

Προσλήψεις μετά από ανακλήσεις ΕΕΠ – ΕΕΠ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Ανάκληση πρόσληψης 1 Κ.Λ(ΠΕ30) σε ΚΕΣΥ
Πρόσληψη 2 ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ
Τροποποιήσεις Αποφάσεων πρόσληψης
Διάθεση ΕΒΠ – Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ – Λύση σύμβασης ΕΒΠ
Ανακλήσεις πρόσληψης και Τροποποίηση απόφασης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 14 ΕΒΠ και 1 ΠΕ25 σε Γενικά Σχολεία
Τροποποίηση Απόφασης
Πρόσληψη 6 ΠΕ25 και 1 ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία και 1 ΠΕ25 σε ΣΜΕΑΕ

____________________________

ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ανακλήσεις πρόσληψης
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό σχολείο

Πρόσληψη 13 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 17 ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ (12) – ΕΔΕΑΥ(5)

Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης
Ανακλήσεις Αποφάσεων πρόσληψης ΕΕΠ

____________________________

ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προσλήψεις 95 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ – Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης – Δείτε και εδώ

Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ
Πρόσληψη 1 Σχολικού Νοσηλευτή (ΠΕ25) σε Γενικό σχολείο
Ανάκληση πρόσληψης 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό Σχολείο

____________________________

ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Προσλήψεις 86 ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΣΥ/ΕΔΕΑΥ – Γενικά σχολεία

Ανακλήσεις πρόσληψης

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ και 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

Πρόσληψη 3 ΕΕΠ και 5 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 1 Κ.Λ (ΠΕ30) σε ΕΔΕΑΥ
Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΕΔΕΑΥ

_____________________

Δείτε

Κατανομή ΠΕ25 και ΕΒΠ στις ΠΔΕ
Ανακοινοποίηση προσλήψεων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 Γενικής Β/θμιας
Προσλήψεις Δευτεροβάθμιας 2019-20: Πίνακας-Λάθη στο Β. Αιγαίο-Του Ν. Κορδή
Προσλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας: Ονόματα
 Υφυπουργός Παιδείας στη Βουλή: Εντός των ημερών κατανομή Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ
Πόσες είναι οι ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ενταξης: Αριθμοί μαθητών | Πίνακες
Προσλήψεις αναπληρωτών τριετίας στην Ειδική Αγωγή: Επίσημα στοιχεία Υπουργείου Παιδείας
Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ

  ____________________

Δείτε επίσης

Κεραμέως για νομοθετικό έργο Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή
Ζαχαράκη στη Βουλή: Τι είπε για το νομοσχέδιο για Δομές και Στελέχη, διορισμούς, κενά, ΕΠΑΛ
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων και ποινές μη ανάληψης υπηρεσίας: Τι είπαν Κεραμέως-Ζαχαράκη-Φίλης
Φίλης-Τζούφη: Τι είπαν στη Βουλή για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης
Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύδη και φτηνοί εντυπωσιασμοί από το ΥΠΑΙΘ – Ναρκοθετείται ο διάλογος

 ____________________

Πριν φύγετε

 Ολες οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20
Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: 2η Πρόσκληση αίτησης ένταξης
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση