Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναβάθμιση Ωραρίου: Τι συνέβη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναβάθμιση Ωραρίου: Σχετικά με την μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται στην Παράλληλη Στήριξη με μειωμένο ωράριο σε πλήρους ωραρίου.

Αναβάθμιση Ωραρίου

Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που απασχολούνται στην Παράλληλη Στήριξη με μειωμένο ωράριο σε πλήρους ωραρίου, τη λεγόμενη “αναβάθμιση” και το θέμα που δημιουργήθηκε από τις διαμαρτυρίες πολλών συναδέλφων αναπληρωτών οι οποίοι έως τώρα δεν έχουν δει απόφαση με τα ονόματά τους, πληροφορηθήκαμε τα εξής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας:

 • Η αναβάθμιση αφορά στην Παράλληλη Στήριξη στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Η διαδικασία αναβάθμισης από Μειωμένου σε Πλήρους ωραρίου με έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού έχει ξεκινήσει από τις 13 Σεπτεμβρίου 2019.

Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κάποιες Διευθύνσεις ίσως δεν “έτρεξαν” τη διαδικασία.

Κατά την ταπεινή μας άποψη αυτά οφείλονται πιθανά στην μη ύπαρξη επαρκούς συντονισμού στα διοικητικά θέματα του ΥΠΑΙΘ.

Δείτε το Εγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Θέμα: Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται στην παράλληλη στήριξη με μειωμένο ωράριο σε πλήρους ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (Κωδικός ΟΠΣ 5047057), για το διδακτικό έτος 2019-2020.

 Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (Κωδικός ΟΠΣ 5047057), για το διδακτικό έτος 2019-2020, από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 46 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α), σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Οι Υπηρεσίες σας αποστέλλουν τα ονόματα εκπαιδευτικών για τους οποίους προτείνεται η μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου.
 2. Η Υπηρεσία μας τροποποιεί την απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ενημερώνει τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Η μετατροπή της σύμβασης αναπληρωτή εκπαιδευτικού δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης πρόσληψης.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποστείλετε έως 16/09/2019 τις εισηγήσεις με τα ονόματα των εν λόγω εκπαιδευτικών, συμπληρώνοντας επιπρόσθετα και το επισυναπτόμενο αρχείο excel, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (t09pde1@minedu.gov.gr).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαμόρφωση της πρότασής σας λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά οι ανάγκες του οικείου προγράμματος.

Δείτε

Αναβάθμιση ωραρίου μειωμένου σε πλήρες 793 εκπαιδευτικών | Υ.Α. με ονόματα

Μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου | Εγγραφο

Κατανομή Β Φάσης προσλήψεων Β/θμιας: Σοβαρό ζήτημα με αναβαθμίσεις – Kενά στο 50% | Ενημερωτικό

Δείτε επίσης

Προσλήψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Β Φάσης | Ονόματα

Προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Β Φάσης για το 2019-20 | Ονόματα

Προσλήψεις Ειδικής και Γενικής Α/θμιας 2019-20 Α Φάση | Ονόματα

Προσλήψεις Ειδικής και Γενικής Β/θμιας 2019-20 Α Φάση | Ονόματα

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών -ΕΕΠ – ΕΒΠ έως τώρα

Κατανομή προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή για το 2019-20

Πίνακες με συγκριτικά προσλήψεων των τελευταίων ετών

Λειτουργικά κενά Πρωτοβάθμιας 2019-20

Λειτουργικά κενά Δευτεροβάθμιας: Ενημέρωση από τον Αιρετό Ν. Κορδή

________________________

Δείτε ακόμη

Κατανομή Β Φάσης πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 Α Φάσης στις 13 ΠΔΕ

________________________

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

________________________

Πριν φύγετε

Ωράριο ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ – ΦΕΚ

Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019-20 | Εγγραφο

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

5 Σχόλια

 1. Βάσω σε

  κ. Βούγια τι σημαίνει ότι “Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κάποιες Διευθύνσεις δεν «έτρεξαν» τη διαδικασία”;
  Οι διευθύνσεις που έστειλαν το έγγραφο με τα αντίστοιχα ονόματα προς αναβάθμιση δεν θα έπρεπε να έχουν λάβει την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης πρόσληψης; Κι αν τελικά δεν έχει γίνει αυτό μέχρι χθες 27/9/19 δεν θα έπρεπε ο πίνακας των προσλήψεαν να συμπεριλάβει κι όσους έχουν προσληφθεί ως μειωμένου ωραρίου στην α’ φάση εφόσον υπήρξε νέο κενό σε προηγούμενη επιλογή τους στη β’ φάση;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Τελικώς κοινοποιήθηκε πριν λίγες ώρες η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας με την οποία τροποποιείται η με αριθμό 137779/Ε1/6-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΑ94653ΠΣ-ΜΨ7) Υπουργική Απόφαση, μόνο ως προς την πρόσληψη των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου, στην ίδια περιοχή. – https://www.especial.gr/anabathmish-wrariou-meiwmenou-se-plhres-793-ekpaideftikwn-ya-me-onomata/

 2. ερωτών σε

  Το ότι δεν υπάρχουν ώρες για να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης, αλλά… θα πληρώνονται όλο το μισθό… το γνωρίζει κάποιος;;

 3. Γ.Κ. σε

  Συγνώμη για το άχρονο της ερώτησης, για τους εκπαιδευτικούς που αναβαθμίζονται σε πλήρους ωραρίου, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για το αν θα πάνε στα τμήματα ένταξης ή αν θα πάρουν περισσότερες ώρες σε παράλληλη σε πολλά σχολεία διαφόρων περιοχών; Βλέπω και το σημείωμα του κ. Κορδή στον σύνδεσμο. Μόνο το 2019-20 δεν πήγανε σε ένταξης;

  https://www.especial.gr/katanomh-b-fashs-proslhpsewn-bthmias-sovaro-zhthma-me-anabathmiseis-kena-sto-50-tois-100-enhmerwtiko/

Γράψτε μία απάντηση