Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2020.

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Φιλοσοφική Σχολή

Α) Τμήμα Φιλολογίας (28310-77301)

Τομέας Γλωσσολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 4995/25-5-2020, ΦΕΚ 1327/29-8-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΨΓΤΒ469Β7Γ-ΖΞΗ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 17733

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία με έμφαση στην Ψυχογλωσσολογία».

Β) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (τηλ. 28310-77211, 77215)

Τομέας Φιλοσοφίας

Αριθμός προκήρυξης: 5826/15-6-2020, ΦΕΚ 1327/29-8-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΨΗΝ469Β7Γ-1Σ5 κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 17734

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Φαινομενολογία».

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Μία κενή θέση ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ

Μία θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Δείτε ακόμη

Θέση καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 

Πέντε θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση